Met de trein naar Antwerpen, dichterbij dan ooit…

Deze week kwam de begroting van de Provincie Limburg uit. Voor het eerst vinden we de door ons zo gewenst herstel van de personentrein verbinding Weert-Antwerpen, opgenomen in de begroting voor het jaar 2015. Hierin wordt de verbinding aangeduid als Weert-Hamont.

Jarenlang de politieke lobby, vanuit Weert, in Provinciale Staten, steeds vanuit de provinciale VVD fractie gevoerd, krijgt nu een concreet resultaat. Daar zijn tientallen gesprekken, overleggen, moties en amendementen, aan vooraf gegaan. Met vasthoudendheid dit Weerter agendapunt maar steeds aan de politieke onderhandeltafel terug brengen. Je moet overtuigt zijn en er in blijven geloven. Zo kreeg de trein naar Antwerpen een plek in het provinciaal programma “Limburg lijnen” samen met andere (grensoverschrijdende) spoortrajecten.

Dat de trein vanuit Antwerpen dit jaar al door rijdt tot in Hamont, zeven kilometer van Weert, heeft er ook aan bijgedragen dat ook anderen er in zijn gaan geloven.

De vermelding van de lijn Weert-Antwerpen in de begroting onder de rubriek “Mijlpalen project 2015” mag dan inderdaad een mijlpaal zijn, het betekent nog niet dat alles in kannen en kruiken is. Er moet nog veel geregeld worden, zoals de condities waaronder een exploitatie kan plaatsvinden, dekking van de éénmalige kosten van instandzetting van het tracé en de aanpassing van het station in Weert.

Voor 2015 staat een go/no-go moment gepland voor de verdere planvorming en realisatie. Waarom dit optimisme? Meer dan ook kent de heringebruikname van de personenlijn medestanders. En zonder bondgenoten wordt er niks bereikt. De wil van de lokale en regionale overheden, aan beide kanten van de grens, om door te pakken is essentieel. Maar er zijn meer goede voortekenen, zoals de positieve houding van de NMBS (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, de gedoodverfde exploitant) en het feit dat Prorail en Infrabel in stilte eerste voorbereidingen treffen

Als de trein gepland staat, bijv. vanaf 2017, en ook gaat rijden, dan heeft Weert zijn status van internationaal treinstation terug. En dat betekent dat het aanbod aan openbaar vervoer zal groeien in plaats van het risico  dat het inkrimpt, zoals we dat vanuit het verleden kennen.

Scroll naar boven