Binnenvaart op de kaart

24/7 sluisbediening Maasroute

De Limburgse VVD-fractie wil dat de ambities uit de Havennetwerkvisie 2030 versneld opgepakt worden. Daartoe diende de VVD bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 een motie in die met ruime meerderheid werd aangenomen. Met name de gemeentelijke investeringen in Limburgse binnenhavens en de gewenste 24/7 sluisbediening op de Maasroute staan onder bezuinigingsdruk.

Het kabinet is echter bereid om de Maasroute in Limburg een aparte status te geven die daarmee gevrijwaard kan worden van de bezuiniging van 17,5% die Rijkswaterstaat treft, mits de provincie hier een structurele financiële bijdrage aan kan leveren.

“De VVD roept het provinciebestuur op om vaart te zetten achter het mede mogelijk maken van de 24/7 sluisbediening op de Maasroute. De beperkte sluisbediening vormt een groot knelpunt voor de containervaart. Limburg is van groot belang voor de haven van Rotterdam om de verwachte groei in containervervoer via water én spoor te kunnen faciliteren.” aldus VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker.

Jaarlijks wordt zo’n 33 mln. ton vervoerd over de Maasroute. De Limburgse binnenhavens genereren 5.300 directe arbeidsplaatsen. De verwachte groei van de Rotterdamse haven de komende decennia leidt tot een prognose van de groei van containeroverslag in Limburg van 470.000 in 2011 naar 800.000 TFE in 2030.

Lees verder:
l1

Scroll naar boven