Archeologie aanraken in de klas: steengoed!

De VVD in het Limburgs Parlement wil vondsten uit het archeologisch depot van de provincie beschikbaar stellen aan scholen om te gebruiken in lessen. Volgens VVD-statenlid Anton Kirkels kunnen daarmee de lessen worden ‘opgeleukt’. Een docent kan dan direct en laagdrempelig leerlingen de geschiedenis letterlijk laten aanraken, zo stelde Kirkels onlangs in de Statencommissie Cultuur.

Beluister hier het fragment op L1 Radio. Hieronder de toelichting van Anton Kirkels:

Nieuw provinciaal archeologisch depot: steengoed!

Het Limburgs archeologisch depot loopt over. Tijd om een nieuw ruimer depot op te zetten, zo stelt Gedeputeerde Staten in haar Statenvoorstel “kader archeologie” (behandelt op 3 juni 2016).  Dit probleem werd enkele jaren gelden door de VVD fractie gesignaleerd in haar Liberale cultuurvisie voor Limburg. Een goede basis om met aanvullende voorstellen te komen.

Nu in het provinciaal archeologisch depot, zelfs de gangen vol staan met dozen gevuld met archeologische artefacten, is het goed dat het provinciaal bestuur niet alleen voorstelt méér meters te bouwen maar ook denkt in een depot met meerwaarde. Mogelijkheden van expositie en activiteiten worden zo gecreëerd. De VVD fractie steunt deze opzet en doet in deze lijn een aanvullend voorstel.

In het Limburgs archeologisch depot bevinden zich unieke stukken, maar ook vondsten waar van er al vele tientallen, zoniet honderden gedaan zijn. We noemen dit, respectvol bedoeld, archeologisch massagoed. Nu zal ene archeologisch rijk bedeelde provincie als Limburg in de toekomst nog meer vondsten opleveren. Bodemberoering door stadsvernieuwing en natuurontwikkeling (denk aan de Maaswerken) zullen nog meer van Limburgs verleden aan de oppervlakte brengen. De depotbestanden zullen blijven groeien, met soms unieke vondsten maar vaak met meer van hetzelfde. De VVD Limburg stelt nu voor om het massagoed in te zetten voor educatieve doeleinden. Stop een dwarsdoorsnede van de veelvoorkomende bodemvondsten in een zogenoemde ‘leskist’ en stel deze beschikbaar aan de Limburgse scholen. Een docent kan dan direct en laagdrempelig, leerlingen de Limburgse geschiedenis laten aanraken. Kinderen en jeugdigen raken zo sneller betrokken bij de Limburgse historie. De belangstelling voor een bezoekje aan het Limburgs archeologisch depot groeit dan vanzelf.

Gedeputeerde Staten van Limburg wil het voorstel overnemen; zij stellen als voorwaarde dat de scholen dit dan wel willen. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid. Op haar beurt haakt de VVD fractie in op het selectieproces voor de vestiging van het nieuwe depot. Nu er kennelijk uit zoveel geschikte locaties gekozen kan worden, pleit zij voor de kans de provinciale voorzieningen wat meer te spreiden. Kortom: kies uit de goede inzendingen een plaats die nog geen provinciale instelling huisvest.

Anton Kirkels
Woordvoerder cultuur
Provinciale Staten van Limburg

Scroll naar boven