VVD wil vaart maken rond Maasplassen

De Limburgse VVD wil dat provincie snel met ondernemers, verenigingen en medeoverheden aan de slag gaat om samen meer mogelijk te maken in het Maasplassengebied. Dat was de uitkomst van een varende werkconferentie die het Watersportverbond en de VVD zaterdag 25 juni samen organiseerden op de Maasplassen. Zo’n 50 ondernemers, verenigingen en politici van verschillende partijen waren aanwezig, evenals een vertegenwoordiging van Rijkswaterstaat.

“Tijdens de werkconferentie zijn tal van goede ideeën geopperd die boven de gemeentegrenzen uitstijgen”, zo vatte fractievoorzitter Joost van den Akker samen, “zoals de internationale watersportwedstrijden, fietsen langs de Maas, de aanleg van een wildwaterbaan, het uitrollen van een WiFi-netwerk en vaar-apps over het stroomgebied van de Maas en de Maasplassen”. Daarnaast riep hij de gemeenten op dubbele – disproportionele – belasting van het Gemeentelijk (voorheen Limburgs) Kwaliteits Menu buiten werking te stellen. Hij riep ten slotte op om een convenant te sluiten met Rijkswaterstaat voor een enkelvoudig stelsel van vergunningen.

Wethouder Raja Fick-Moussaoui (VVD) van de gemeente Roermond riep alle aanwezigen op de geopperde ideeën concreet te maken en aan de slag te gaan. De VVD-fractie zal samen met o.a. de fractie van D66 in Provinciale Staten concrete, bovenlokale, voorstellen doen.

Scroll naar boven