Géén zwaardere provinciale eisen voor boeren

Bouwvakkers weer aan het werk en schoppen de grond in: daar draait het om. Duizenden bouwprojecten liggen stil. En dat allemaal na de stikstofuitspraak van de Raad van State. Het is duidelijk: we moeten met elkaar een groot en ingewikkeld probleem oplossen. Een specifieke groep, in dit geval de boeren, nu slachtofferen voor een probleem van ons allemaal is daarom niet de juiste oplossing. Als Limburgse VVD begrijpen we daarom heel goed dat de boeren vandaag naar het Gouvernement komen!

Het stikstofakkoord dat door de provincies is gesloten, betreft beleidsregels van Gedeputeerde Staten die niet zijn besproken in het Limburgs Parlement. Wat de Limburgse VVD betreft worden deze regels opgeschort totdat er een fatsoenlijk debat over is geweest, met inspraak van belanghebbenden en experts. Mogelijk dat dit debat leidt tot een heel andere manier van denken. Veel van onze natuurgebieden zijn feitelijk cultuurlandschappen, ontstaan door menselijke activiteit; waarom behandelen we deze gebieden dan alsof deze door de natuur zo zijn ontstaan? Wat ons betreft moeten we toe naar een meer pragmatische aanpak als het gaat om de uitwerking van de Europese richtlijn omtrent stikstof, net zoals onze buren in Duitsland dat doen.

Het antwoord van de Limburgse VVD is dan ook helder: als het aan ons ligt komen er géén zwaardere provinciale eisen bovenop de regels van het Rijk. Nadere uitwerking van provinciaal beleid komt tot stand na overleg met betrokkenen en moet op lange termijn juridisch houdbaar zijn. Laten we daarom met meer boerenverstand kijken naar waar we nu eigenlijk mee bezig zijn. Wij staan vandaag naast onze boeren.

Collegeprogramma Vernieuwend Verbinden gepresenteerd

Onder leiding van formateurs Karin Straus (VVD) en Ger Koopmans (CDA) presenteerden de kandidaat-gedeputeerden 24 juni het Collegeprogramma Vernieuwend Verbinden. Joost van den Akker (VVD),  kandidaat-gedeputeerde Economie, Onderwijs en Sport pitchte zijn ambities voor Limburg:

“Dit extraparlementair college gaat voor een missie met lef om de innovatiefste, aantrekkelijkste en sportiefste regio van ons land te worden! Meer lezen

Uitbreiding VDL Nedcar goed voor onze provincie!

Als VDL NedCar uitbreidt, dan draagt de Provincie Limburg onder andere 24,8 miljoen euro bij aan de aanpak van het wegennetwerk rondom de fabriek. Dat is veel geld, maar we stemden gisteren vol overtuiging voor dit Statenvoorstel:

• NedCar is een hele grote werkgever voor de regio. Het gaat om onze banen en onze welvaart;

• Door uitbreiding wordt NedCar minder afhankelijk van één opdrachtgever. De VVD werkt voordat het zover is al actief mee aan de planvorming: als NedCar daadwerkelijk een deal sluit met een tweede of derde opdrachtgever, kan de uitbreiding dan relatief snel beginnen; en

• We pakken de wegen aan in een gebied dat qua verkeersintensiteit al onder druk staat. De omgeving blijft daardoor bereikbaar en dat is goed voor de leefbaarheid.

Samen verankeren we de auto-industrie in Limburg! Meer lezen

Ven­lo-Ven­ray nr. 1 cross­bor­der e-ful­fil­ment op Lo­gis­tie­ke Hot­s­pot 2019 ver­kie­zing!

Venlo-Venray is tijdens de summit Logistieke Hotspots die plaatsvond in Weert opnieuw uitgeroepen tot de onbetwiste winnaar op het gebied van crossborder e-fulfilment. Een prijs die nog eens de positie van Venlo-Venray als Europese logistieke hotspot benadrukt en de eerste plaats in internationale rankings voor logistieke hotspots bevestigt.

Meer lezen

VDL Nedcar krijgt grote mogelijkheden voor uitbreiding

Limburg versterkt de strategische positie van VDL Nedcar aanzienlijk door de autofabriek flink ruimte te geven voor uitbreiding. Daardoor kan VDL Nedcar het fabrieksterrein van 93 hectare uitbreiden. De Provincie verkoopt haar gronden rondom de fabriek aan VDL Nedcar en maakt procedureel de uitbreiding mogelijk. Dat doen zij in goed overleg met de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren.

Meer lezen