2 februari 2024

Schriftelijke vragen VVD-Nijskens inzake negatieve beleggingsresultaten van gesubsidieerde doelen

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl 19-12-2023De VVD Limburg leest in het Financieel Dagblad dat meerdere goede doelen een negatief rendement hebben geleden met hun beleggingen. In de lijst met goede doelen staan ook organisaties die subsidies ontvangen van de Provincie Limburg. Statenlid Herman Nijskens stelde daarom de volgende schriftelijke vragen aan het […]

Schriftelijke vragen VVD-Nijskens inzake negatieve beleggingsresultaten van gesubsidieerde doelen Lees verder »

Schriftelijke vragen VVD-Bloi inzake berichtgeving omtrent verkeersslachtoffers in Limburg

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl 30-01-2024Veiligheid op en rond onze wegen heeft voor de Limburgse VVD prioriteit. De VVD zet in op een veilige inrichting van onze provinciale wegen, met toegankelijke oversteekplaatsen en overzichtelijke kruisingen. Vooral op routes waar onze scholieren fietsen. Vandaar dat het belangrijk is dat de Provincie

Schriftelijke vragen VVD-Bloi inzake berichtgeving omtrent verkeersslachtoffers in Limburg Lees verder »

Schriftelijke vragen over de inzet van de Bikkergelden voor de Meedoenpas

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl 30-01-2024De VVD Limburg is van mening dat openbaar vervoer in Limburg betaalbaar en toegankelijk moet zijn voor elke Limburger. Ook in het coalitieakkoord zijn daar afspraken overgemaakt. Een voorbeeld daarvan is dat de meest actuele inzichten omtrent gratis openbaar vervoer voor specifieke doelgroepen worden meegenomen.

Schriftelijke vragen over de inzet van de Bikkergelden voor de Meedoenpas Lees verder »

Scroll naar boven