VVD: werk voor Limburg met lagere lasten

“Vrije burgers, sterke Limburgers.” Dat is de titel van het VVD Verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2015. Als liberale partij hecht de VVD aan bevordering van de  keuzevrijheid van de Limburger als het gaat om wonen, werken, reizen, studeren en recreëren.

“De provincie werkt voor Limburg met woningen op maat en maakt ruim baan voor infrastructuur en bedrijvigheid. Dát zet de Limburgers in hun kracht. Het gouvernement moet de burgers dienen, niet de burgers het gouvernement. We hebben dus geen gouvernantestaat nodig, maar een partnerstaat,” aldus Joost  van den Akker, voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie.

VVD-lijsttrekker Twan Beurskens toont zich verheugd over het programma. “Met trots presenteer ik de campagneslogan “Werk voor Limburg” met mijn vijf kernpunten.”

We gaan van een verzorgingsstaat naar een verdienende en ondernemende samenleving. Maar Limburg vraagt door haar grensligging aan weerszijden van de Maas, structuur en historie ook om een provinciaal bestuursmodel dat voor onze samenleving de juiste maat houdt:

 • Maatgevend: voor de toekomst van provincies in Nederland met een eigen bestuur;
 • Op maat: landsdelen zijn niet de toekomst van ons land, provincies wel;
 • Met mate: met de laagste provinciale lasten van het land besturend op kerntaken langs de kaders Economie en Werkgelegenheid, Infrastructuur en Bereikbaarheid, Ruimte en Leefbaarheid, Cultuur en Sport, en Bestuur en Financiën.

De belangrijkste actiepunten uit het VVD-programma zijn :

Economie: werk voor Limburg

 • Investering van €250 miljoen in het ‘Ports of Limburg fund’ voor de versterking van onze economische structuurdragers – onze toegangspoorten naar het Europese achterland[1]:

Chemelot Campus, Greenport Venlo, Keyport 2020, Maasplassen, Maastricht Health Campus, Trade Port-Noord, Smart-services initiative.

 • Meer ondernemingsversterkingskredieten voor het MKB en een MKB-financieringspoort om ondernemers voor te lichten over innovatie- en groeifinancieringsvormen.

Bereikbaarheid: sneller op weg

 • Verbreding van de A2 Weert-Eindhoven en de A67 Eindhoven-Venlo.
 • Vrije doorgang naar België en Duitsland zonder discriminerende tolvignetten!
 • Uitbreiding van vrachtwagenparkeerplaatsen en ‘Autohof’-voorzieningen.
 • Verkeersbegeleidingssystemen voor betere doorstroming:
  • 60 of 70 km/u op doorgaande wegen in de steden
  • 90/100 km/u op brede provinciale wegen
  • dynamische adviessnelheid op drukke wegen met een ‘groene golf’
  • een pilot waarbij verkeerslichten eerst op geel springen en dan op groen, zodat het licht korter op rood staat en de doorstroming verbetert.
  • een laadpuntennetwerk voor elektrische auto’s en fietsen.
 • Grensoverschrijdende treinverbindingen naar Aken, Antwerpen, Düsseldorf en Luik tot het eind van de avond en daarnaast meer nachtelijk OV-aanbod mogelijk maken.
 • Bereikbaarheid van kleine kernen behouden via een Greenwheels-systeem van OV-busjes.

Ruimte en Leefbaarheid: ons Limburgs land

 • Een ‘Structuurvisie detailhandel en kantoorlocaties’ om bestemmingen om te buigen, waar nodig plancapaciteit te schrappen en tegelijkertijd uitbreiding in steden, op bedrijventerreinen en op het platteland mogelijk te maken.
 • Ook agrarisch ondernemers moeten hun bedrijf kunnen uitbreiden.
 • Meer investeren in verkeersveiligheid door gemeenten financieel te ondersteunen bij het aanleggen van veilige fietsvoorzieningen en bij het aanpakken van onveilige punten.
 • Een vervoersverbod voor raddraaiers in provinciale treinen en bussen.
 • Een landelijk fonds voor het opruimen van gedumpt drugsafval.

 Cultuur en Sport: tradities in beweging

 • Ondersteuning van regionale sport- en recreatieaccomodaties als Technodrome, Nature Wonder World en uitbouw van de Maasplassen.
 • Meer publieksbereik voor provinciaal gesubsidieerde culturele instellingen en meer thematische uitwisseling binnen de grensregio.

Bestuur en Financiën: slank, transparant en dienstbaar

 • Lagere belastingen:
  • Verlaging van de provinciale opcenten tot de laagste van Nederland.
  • Voortzetting van het 0-tarief voor bouwleges totdat de bouwsector weer beter draait.
 • Een kleinere krachtige provinciale organisatie met 500 ambtenaren.
 • Halvering van kosten van externe inhuur door betere samenwerking tussen overheden.
 • Open Gouvernement: transparant meebeslissen over regelgeving op Europees en Euregionaal niveau wanneer dit impact heeft op provinciaal beleid.
 • Uitbreiding van het Europees Politie Informatie- en Coöperatie Centrum met de fiscus uit Nederland, Duitsland en België om georganiseerde misdaad in de grensstreek te bestrijden.

 

Het verkiezingsprogramma is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de VVD Limburg op 29 oktober 2014 in Ool.

Zie de berichtgeving op 1Limburg en Dagblad De Limburger[1] met 50% cofinanciering vanuit onderwijsinstellingen en bedrijfsleven en ten minste 50% financieel renderend

Scroll naar boven