VVD: Tweetalige menukaarten in de Eifel

Vrijdag spraken de VVD Statenfractie Limburg en de FDP-fractie, haar Duitse zusterpartij, uit de Kreis Euskirchen over de verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking binnen de Euregio Maas-Rijn. Aan het einde van de bijeenkomst presenteerden beide een 10 puntenplan waar men gezamenlijk, met de liberale partijen in de Euregio op wil gaan inzetten:

  1. Versterken van het leren van Nederlands en Duits binnen het (beroeps)onderwijs om voor de toekomstige generatie de kansen op een internationale arbeidsmarkt te vergroten;
  2. Werken aan snellere erkenning van MBO-diploma’s;
  3. Verbeteren van de informatievoorziening voor en versterken van het midden- en kleinbedrijf;
  4. Verbinding tussen MKB uit beide regio’s met kennisinstellingen op de Limburgse campussen;
  5. Het terugdringen van overbodige bureaucratie voor burgers en bedrijven;
  6. Verbetering van uitwisselen van belangrijke informatie ten behoeve van de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit in samenwerking met de andere partners in de Euregio;
  7. Verbeteren grensoverschrijdende OV-voorzieningen via zowel de regio Aken als de regio Eupen;
  8. Het netwerken richting de verantwoordelijke instanties en bedrijven voor het openbaar vervoer te gebruiken om te komen tot een erkenning van elkaars vervoersbewijzen voor ouderen, studerenden en gehandicapten;
  9. Versterking van toeristisch-economische corridor tussen Limburg en de Eifel.
  10. Ontwikkelen van concepten om de regionale economie te versterken.

Tijdens het overleg bleek dat in beide regio’s bijna identieke thema’s hoog op de politieke agenda staan, zoals de arbeidsmarktproblematiek en het vertrekken van goed opgeleide jongeren. “Wij zien de universiteit en hogescholen in Maastricht en de rest van Limburg, en al lang niet meer als onderwijsinstellingen in het ‘verre’ buitenland”, zegt FDP fractievoorzitter Hans Reiff, “ Wij zien onze jongeren liever studeren in Maastricht, Heerlen of Venlo dan in andere delen van Duitsland. Zo is de kans groter dat ze eerder geneigd zijn om na hun studie terug te keren naar Euskirchen.” Ook goed opgeleid personeel in het midden en kleinbedrijf is aan beide kanten moeilijk te vinden. “We moeten de Euregio als een opleidingsmarkt en arbeidsmarkt te zien. Dan hebben goed opgeleide jongeren meer mogelijkheden om in de buurt van hun woonplaats aan de bak te komen en vertrekken ze niet richting de randstad,” aldus Joost van den Akker van de VVD fractie. Een voorbeeld zou de toeristische sector in de Euregio. Volgens Joost van den Akker is een sterk toeristische sector in de Eifel ook voordelig voor het Limburgs toerisme, “Je bent vanuit Limburg zo in de Eifel of de Ardennen en vice versa.”

Beide fracties erkennen de problematiek van het grensoverschrijdende openbaar vervoer in de Euregio. Daarom zijn beide voor een gezamenlijke lobby richting OV-bedrijven om de situatie huidige situatie langs de grens te verbeteren. In het verleden heeft de VVD Limburg ook al nauw samengewerkt met de FPD. Een voorbeeld hiervan is de anti-tolactie die de VVD Limburg samen met de FDP georganiseerd heeft. Wij kijken dus graag uit naar een succesvolle en productieve samenwerking in de toekomst.

Zie het artikel in de Kölner Stadt-Anzeiger, 25.11.2015

KStA 25.11.15

Scroll naar boven