VVD stelt vragen wegens verhoging belasting waterschap

De VVD is verbaasd over de verhoging van de belastingen door Waterschap Limburg. Nadat vorig jaar de twee Limburgse Waterschappen zijn gefuseerd tot één Waterschap zouden de kosten voor de Limburgers dalen omdat er hierdoor kan worden bespaard door de fusie.

Afgelopen vrijdag (6 april) is in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Economie en Bestuur de tariefstijging besproken (lees meer). Aangezien de VVD de beantwoording hierop vanuit het college van Gedeputeerde Staten onvoldoende vindt zijn er samen met GroenLinks de volgende schriftelijke vragen ingediend:

 1. Hoe toetst uw college welke effecten de fusie van Waterschap Limburg heeft?
 2. Wat vindt uw college van de tariefstijging van de waterschapsbelasting in 2018? Is dit in lijn met de verwachting ten tijde van de fusie?
 3. Hoe en wanneer wordt de fusie van het Waterschap Limburg geëvalueerd?
 4. Wat is de reden van de bovengemiddelde tariefstijging van 5,96% en 9,66% bij Waterschap Limburg?
 5. Hoe kan het dat Waterschapsbedrijf Limburg de kostenstijging wel kan beperkten tot 1,15% en Waterschap Limburg niet?
 6. Deelt u onze mening dat dit nader uitgezocht dient te worden en, zo ja, wat kunt u hierin betekenen? Zo nee, waarom niet?
 7. Is er een benchmarkt beschikbaar te vergelijking met andere waterschappen?
 8. Hoe is de vermogenspositie van het Waterschap Limburg momenteel?
 9. Op welke wijze kan het Waterschap Limburg tot een kostenbesparing gedwongen/verleid worden met een dito tariefwijziging?
 10. Wat is er per heden nog lopende om te komen tot één integraal waterketenbedrijf, zoals motie 538 Mackus cum suis wenste?
 11. Is één integraal waterketenbedrijf nog wel gewenst nu de ‘economy of scale’ kennelijk voor de burger slecht uitpakt? Zo ja/nee, waarom wel/niet?
 12. Wat kunt u doen om één integraal waterketenbedrijf economisch verantwoord te laten verlopen, opdat de Limburgse burger daadwerkelijk het voorstel krijgt dat hem in het vooruitzicht is gesteld?

Klik hier om de gehele brief aan het college inclusief de schriftelijke vragen te downloaden. Zie ook het bericht op 1Limburg.

 

Scroll naar boven