VVD in brede coalitie Waterschap Limburg.

Voor het eerst in een lange periode maakt de VVD deel uit van de nieuwe coalitie. Bij de start van het nieuwe waterschap geeft het bestuur een krachtig signaal af door gezamenlijk een bestuursprogramma te presenteren.

In het bestuursprogramma 2017-2019 heeft de VVD een aantal belangrijke onderwerpen kunnen verwerken.
Zo hebben we de zelfstandigheid van het waterschapsbedrijf Limburg geborgd. Op deze manier blijft de succesvolle innovatieve en bedrijfsmatige werkwijze naar onze mening het best behouden.
Ook de focus op de kerntaken is een belangrijk onderwerp voor ons. Het nieuwe waterschap moet zich beperken tot de kerntaken en deze goed uitvoeren. Te veel randzaken zorgen voor verwatering van de kwaliteit en stijging van de kosten.

Vanwege de omvang van de fractie zal de VVD geen DB-lid leveren. In het AB blijven constructief en kritisch op de inhoud. Zo kunnen we er voor zorgen dat Limburg het waterschap krijgt dat het verdient. Een waterschap dat samenwerkt met haar omgeving van boeren en burgers tot bedrijven en overheden om tegen lage kosten op een innovatieve manier de water- kwantiteit, kwaliteit en veiligheid op orde te brengen.

Maicle Huver (fractievoorzitter)

Scroll naar boven