VVD: ‘Bezuinig niet op Limburgs hoger onderwijs’

Een bezuiniging van ruim 20 miljoen euro op het Limburgs hoger onderwijs? Dat is zeer zorgelijk: ten opzichte van andere regio’s gaat het om een onevenredige bezuiniging die schadelijk kan zijn voor onze economie. De Limburgse VVD komt daartegen in actie!

Van Rijn

De Commissie Van Rijn adviseerde begin mei om vanaf volgend jaar geld van algemene universiteiten over te hevelen en daarmee de capaciteit van b├Ęta- en techniekstudies te vergroten. Dat zou voor het Limburgs hoger onderwijs een bezuiniging van ruim 20 miljoen euro betekenen en dat is zeer zorgelijk. VVD-fractievoorzitter Karin Straus diende op 27 mei daarom een (unaniem aangenomen) motie in die het provinciebestuur oproept op om:

  • Het Limburgse Hoger Onderwijs daar waar mogelijk te steunen in hun lobby richting de minister om de aanbevelingen van Van Rijn niet over te nemen.
  • Het standpunt de Provinciale Staten van Limburg over te brengen richting de minister en andere relevante stakeholders

 

Scroll naar boven