Vragen veiligheid en volksgezondheid Chemelot

VVD en PvdA in Provinciale Staten hebben schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur over de veiligheidsincidenten op het Chemelot-terrein, zoals de zeer grote brand vandaag in een opslagloods met kunststof korrels en chemische stoffen. De Statenleden Aleida Berghorst (PvdA) en Joost van den Akker (VVD) zijn zeer bezorgd over deze incidenten en de mogelijke gevolgen van deze incidenten voor de volksgezondheid en het milieu en daarnaast de economische impact ervan.

Met de zeer grote brand van vandaag willen PvdA en VVD m.n. antwoord op:
-welke gevolgen deze incidenten hebben op volksgezondheid, milieu en economie, binnen en buiten het Chemelot-terrein
-welke maatregelen de provincie gaat voorstellen in gesprek met de Chemelot om de veiligheid voor bewoners en bedrijven te garanderen en risico’s zoveel mogelijk te beperken
-hoe de provincie kan bevorderen dat de communicatie over incidenten eenduidig en helder naar bewoners, bedrijven en gemeenten kan plaatsvinden
-hoe de afstemming tussen Veiligheidsregio’s bij incidenten bijvoorbeeld rond de grens van de twee Veiligheidsregio’s verbeterd kan worden
-hoeveel incidenten zich hebben voorgedaan de afgelopen jaren, het verloop en de oorzaak daarvan.
-of dit aantal incidenten in verhouding staat met vergelijkbare bedrijven in Nederland.

Zie de berichtgeving op Telegraaf.nl1Limburg en L1NWS:

Scroll naar boven