Volledige benutting landingsbaan opent wereld voor Maastricht airport

Met volledige benutting van de landingsbaan ligt de rest van de wereld open voor Maastricht Aachen Airport. Dat betoogde VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker 29 januari bij het programma De Stemming op L1 Radio.

Het is nu zo dat van de volledige landingsbaan van 2750 meter slechts 2500 meter gebruikt mag worden. Daarmee kunnen volbeladen vliegtuigen (zoals B747 of B777) slechts tot Noord-Afrika en het Midden-Oosten vliegen. Voor vluchten naar China of Amerika moeten de toestellen meer brandstof meenemen en hebben ze een langere aanloop nodig om op te stijgen. De kortere baan belet dat echter, aangezien het zwaardere vliegtuig daarop onvoldoende snelheid kan maken. Momenteel is het economisch niet aantrekkelijk voor cargomaatschappijen om minder (deels leeg) beladen zo ver te vliegen. Met een langere startbaan kan dat wel. Daarmee wordt Maastricht Aachen Airport concurrerender om luchtvracht af te handelen t.o.v. andere luchthavens. Dat is van essentieel belang voor de logistieke positie van Limburg, de werkgelegenheid, bereikbaarheid, toerisme en de levensvatbaarheid van de luchthaven.

Op 2 februari ging Van den Akker hierover in debat op NPO Radio 1

Maastricht Aachen Airport vroeg in het najaar van 2016 aan het Rijk deze situatie te wijzigen. Staatssecretaris Dijksma (luchtvaart) daarop heeft in december een nieuw Luchthavenbesluit bekendgemaakt waarbij het volledig gebruik van de landingsbaan mogelijk wordt. Tegelijkertijd wordt het maximaal aantal toegestane vluchten per jaar teruggebracht van 51.000 tot 25.500, bijna net zoveel als het huidig totaal aantal vliegbewegingen. Daardoor vindt er qua milieueffecten ook geen verslechtering plaats, maar eerder een verschuiving van minder kleinere vliegtuigen naar meer grotere. Daarnaast wordt niet aan het verbod op nachtvluchten getornd: er mag alleen gevlogen worden van 6.00 uur tot 23.00 uur. Naar verwachting zullen zo’n 10 vliegtuigen per week van de volledige startbaan gebruik maken.

Het kabinet motiveert dit Luchthavenbesluit als volgt:
De luchthaven kan op termijn een rendabele operatie tot stand kan brengen. Bovendien is er sprake van positieve effecten op de (regionale) werkgelegenheid, de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en het toerisme. Verder volgt uit de vergelijking van de milieueffecten van het met dit ontwerp luchthavenbesluit vergunde gebruik en de milieueffecten van het huidig vergunde gebruik dat geen sprake is van een verslechtering. De milieueffecten zijn in dezelfde orde van grootte, soms is er sprake van een lichte verbetering. Zo worden alle geluidscontouren in oppervlakte kleiner. Het aantal woningen en ernstig gehinderden in deze contouren zijn lager. Ook is er sprake van een licht positief effect op de luchtkwaliteit. Dat heeft te maken met het feit dat het effect van het zwaardere verkeer wordt gecompenseerd door een halvering van de totale hoeveelheid verkeer (circa 25.500 vliegtuigbewegingen versus circa 51.000 vliegtuigbewegingen).

Scroll naar boven