“snelbus van Weert naar Venlo”, next best?

VVD pleit voor optimaal Openbaar Vervoer in Noord- en Midden Limburg

Weert, 16 augustus 2016

In Dagblad ‘De Limburg’ verscheen een kort artikel onder de kop “Snelbus van Weert naar Venlo en Roermond”. Daarin is door een woordvoerder van Arriva aangegeven hoe zij de OV in en rond Midden-Limburg willen gaan uitvoeren. De VVD in Limburg denkt dat er nog steeds werk aan de winkel is om de OV behoefte tussen de economische centra en de omliggende regio, goed gedekt te krijgen.

De VVD-fractie stelt dan ook de volgende vragen:

  • Bent u bekend met bovengenoemd artikel (Snelbus van Weert naar Venlo en Roermond)?
  • Het artikel begint met het citaat: “eigenlijk is de verbinding Weert-Venlo treinwaardig, vindt adjunct-directeur Frank van Setten van Arriva.” Onderschrijft u zijn opvatting?
  • Wilt het college van G.S., op basis van dit inzicht van deze OV-professional, met Arriva onderzoeken of deze “treinwaardige verbinding” bedient kan worden door het doortrekken van de Maaslijn vanuit Venlo, over Roermond, naar Weert?  Provinciale Staten zal zeker geïnteresseerd zijn in de uitkomst van dit onderzoek.
  • In het artikel valt verder te lezen dat er tussen Roermond en Weert een snelle busdienst komt die “volgens Van Setten bijna even goed is als de door Limburg zo gewenste – maar door ‘Den Haag’ afgeschoten – stoptrein.” Wat betekent dit voor de bemoeienis van de provincie Limburg in haar doel een regionale stoptrein tussen Weert en Roermond te laten rijden? Acht het college van G.S. de OV behoefte tussen beide centrumsteden met deze “snelle busdienst”, kwalitatief voldoende ingevuld?

 

Anton Kirkels
VVD fractie
Provinciale Staten van Limburg

Scroll naar boven