Regels schrappen en Maasplassen impuls geven

Initiatiefvoorstel ‘Maasplassen 2.0’

De Limburgse VVD-fractie heeft vandaag in Ool het initiatiefvoorstel ‘Maasplassen 2.0’ gelanceerd in aanwezigheid van 30 betrokken ondernemers, verenigingen en raadsleden . Hierin stelt de VVD voor om €3,0 miljoen provinciale middelen beschikbaar te stellen voor investeringsbijdragen als vervolg op het Nautisch Programma van Eisen uit 2013. Dit plan draagt zo bij aan de realisatie van de ambitie uit het Limburgs coalitieakkoord om de potentie qua recreatie, watersport en toerisme van de Maasplassen te versterken. Deze bijdragen kunnen t/m 2019 worden ingezet voor projecten op en rond de Maasplassen met cofinanciering van ondernemers, medeoverheden en zo mogelijk EU-middelen.

“Dikwijls kregen wij de vraag wanneer de provincie eens rond de Maasplassen met plannen voor economische structuurversterking zou komen. Midden-Limburg heeft immers geen campus,” aldus VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker. “Anderzijds zijn de Maasplassen redelijk onbekend, maar zeker niet onbemind.” Samen met VVD-Statenlid Anton Kirkels nam hij het initiatief om dit plan te schrijven. Kirkels: “Er zijn de afgelopen jaren al resultaten geboekt maar wij willen graag stimuleren dat de niet gebruikte potentie ook snel aan bod komt.”

Maasplassen 2

Naast een financiële impuls, stelt de VVD voor om planologische regels te schrappen in het Maasplassengebied. Zo kan men experimenteren met regelvrije zones, zodat meer evenementen zoals wedstrijden en festivals mogelijk zijn, zonder een veelvoud aan vergunningen. Dat bevordert ook het verenigingsleven van de vele watersportverenigingen op en langs het water.

Verdere concrete ideeën zijn: het makkelijker maken om je boot te stallen en te laten onderhouden, het verbeteren van de vaarstructuur voor routevaren (zoals de Willemsroute) en watertoeristen makkelijker toegang bieden tot de centra voor winkelen/horeca/wellness.

Download het Initiatiefvoorstel Van den Akker – Kirkels: ‘Maasplassen 2.0’.

Download de presentatie in Ool (22 december 2015).

Het voorstel komt aan de orde in de Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 22 januari 2016. Als u vragen of suggesties heeft, laat het ons graag weten via fractie@vvdlimburg.nl.

Zie ook berichten van 1LimburgDe Limburger en 1Roermond (30-12-2015):

1Roermond_301215

Scroll naar boven