Skip to main content

Limburg moet apart statuut krijgen binnen Nederland

Limburg moet een apart statuut krijgen binnen Nederland. Dat moet een flinke impuls geven aan de grensoverschrijdende samenwerking.

In dat statuut moet komen te staan dat nationaal beleid en regelgeving niet geldt als dat samenwerking over de grens lastig maakt.
Motie
Het Limburgs Parlement heeft daar een motie over aangenomen. Dat gebeurde tijdens een speciale vergadering ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van Limburg als uitsluitend Nederlandse provincie. VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker diende de motie mede namens D66, CDA, SP, PvdA en 50PLUS in en kreeg ook steun van de PVV, LL en VL:

Het idee voor een statuut is afkomstig van de VVD.

Kansen
Volgens VVD-statenlid Anton Kirkels biedt grensoverschrijdende samenwerking Limburg enorme kansen. Maar die blijven nu nog te vaak onbenut omdat beleid en wet- en regelgeving in de weg zitten. Een statuut moet dat veranderen.

Keuzeruimte
In het verleden is al vaak geprobeerd om belemmeringen op te heffen, maar dat is nog nooit echt gelukt, aldus Kirkels. Daarom moeten we het nu van onderop proberen via een statuut. Want daardoor krijgt Limburg zelf meer ruimte om keuzes te maken en de samenwerking over de grens te bevorderen, zegt het statenlid.

Woningen
Kirkels verwacht dat er zo onder andere veel nieuwe banen beschikbaar komen voor Limburgers. Ook woningen voor buitenlandse studenten, met name in Parkstad, zou zo een stuk gemakkelijker kunnen worden gerealiseerd.

Het is de bedoeling dat de motie de komende tijd verder wordt uitgewerkt. Ook moet het provinciebestuur het Limburg statuut inbrengen bij de staatscommissie over de toekomst van het parlementair stelsel.

Klik hier voor het originele artikel op 1Limburg

Anton Kirkels

Anton Kirkels

Anton Kirkels (Weert) is vice-fractievoorzitter en Statenlid namens de VVD in Limburg en woordvoerder op de onderwerpen Ruimtelijke ordening, Binnenstedelijke ontwikkeling, Mijnschade, Archeologie, IBA, Volkshuisvesting/Wonen, Rijksinfrastructuur, Provinciale wegen, Verkeersveiligheid, Cultuur en erfgoed, incl. Monumenten, Mediabeleid, monitoring 3 decentralisaties en Demografie.