Limburg leeft van de export!

Op woensdag 24 oktober 2018 werd voor de 13e maal de Limburg Export Award uitgereikt door gedeputeerde Joost van den Akker. Deze award wordt uitgereikt aan een Limburgs bedrijf dat verder kijkt dan de landsgrenzen en in het buitenland markten ziet en kansen grijpt. De gedeputeerde greep het moment aan om stil te staan bij het belang van de export voor de provincie Limburg.

 
Lees hieronder de speech van de gedeputeerde volledig terug:

“Mijnheer Nelissen, mevrouw Eilers, dames en heren,

Prachtig om hier, na enkele jaren, opnieuw bij Neptunus Structures te gast te zijn, de terechte winnaar van de Limburg Export Award 2017! De vermaarde speciale tenten en andere demontabele structuren die u wereldwijd neerzet zullen we de komende jaren steeds meer nodig hebben. Of het nu gaat om de NAVO-top in Brussel, de klimaattop in Katowice of bij Buckingham Palace voor bruiloften van het Britse koningshuis. Maar straks ook voor onze arbeidsmigranten.

Dat Limburg de meest internationale provincie van Nederland is, daar zijn we het wel over eens. Ook dit jaar laten de genomineerden zien dat  onze producten en toepassingen overal gevraagd zijn. Of het nu om meetapparatuur voor bierbrouwers, coatings voor medische toepassingen, of hoogwaardige textielgarens, of het lekkerste banket gaat – om maar eens enkele van de genomineerden te noemen (Pentair Haffmans Venlo, Merit Medical Coatings Venlo, Eurofibers Beek, Quality Pastries Weert). Ik heb grote waardering voor de Export Sociëteit Limburg die zoveel exporterende en importerende ondernemingen laat ontmoeten en deze Award in het leven heeft geroepen. De winnaar bevindt zich straks in een mooi rijtje tussen o.a. Adams Paukenfabriek, Scelta Mushrooms en Linssen Yachts.

Nergens in ons land is er een provincie met zoveel kilometers grens. Al eeuwenlang wordt er in onze grensregio samengewerkt. Handel gedreven en dus goederen uitgewisseld. Daarvoor werd infrastructuur aangelegd, wegen gebouwd en de aanwezige rivieren nuttig gebruikt. Deze infrastructuur leidde weer tot meer handel, cultuuruitwisseling en  goede verstandhoudingen. En dat is weer goed voor de handel. We zijn ook de enige Provincie die grenst aan twee landen. Dat wij dan ook export kampioen zijn is niet zo verwonderlijk. Limburg heeft het grootste aandeel exporteurs (40 procent). We halen van alle provincies de meeste werkgelegenheid uit export (71 procent).

Handeldrijven zit ons in Limburg dus wel in het bloed. Van oudsher met onze grensregio’s Duitsland en België. Duitsland, daar eten we van, zei mijn oma altijd. We verdienen er ons brood mee én laten ook anderen hiermee hun brood verdienen. Mijn opa werkte bij een Duitse rederij op de Rijnvaart vanuit Rotterdam. Limburg ligt midden in dit doorvoergebied. Het afgelopen jaar jaren bedroeg de export vanuit Limburg naar Duitsland ruim 6 miljard naar en importeren we ruim 4 miljard. Uit België (4 miljard) en de VS (2,5 miljard) importeren we zelfs meer dan we exporteren. Maar per saldo is Limburg een stevige exportprovincie: 17 miljard export en 15 miljard import.

Vooral op het gebied van export en werkgelegenheid draagt Limburg meer bij dan op basis van de omvang van onze economie verwacht mag worden: we dragen met ons bruto regionaal product bij aan 6 procent van de werkgelegenheid maar en bijna 8 procent van de Nederlandse export.  We groeien ook door innovatie, door onze infrastructuur en daarmee een aantrekkelijk vestigingsklimaat te scheppen.

We zijn een sterk export-georiënteerde economie, gedreven door de landbouw en (chemische) industrie. Deze sectoren, maar ook vervoer, opslag en distributie, stuwen onze toegevoegde waardeontwikkeling, zijn bovengemiddeld internationaal georiënteerd en groeien sneller dan andere sectoren. De maakindustrie is goed voor maar liefst 43 procent van de totale regionale exportwaarde. Export is daarmee een aanjager van onze economische groei en werkgelegenheid (met 3,8 procent werkloosheid lager dan het landelijk gemiddelde).

Ook buiten Limburg blijkt export blijkt een belangrijke aanjager te zijn. Vooral de export vanuit de landbouw, bosbouw en visserij komt voor een groot deel uit Limburg (ruim 20 procent). Maar ook chemie (ruim 12 procent) en vervoer en opslag (11 procent).

We groeien niet alleen dankzij export. We kunnen groeien door innovatie, door te blijven werken aan die infrastructuur. Door een gezond vestigingsklimaat te scheppen. Daarvoor hebben we weer onderwijsinstellingen nodig die op alle niveaus goed gekwalificeerde mensen op de arbeidsmarkt aflevert. Waar bedrijfsleven, onderwijs én overheden de handen ineen slaan ontstaat iets moois. Het gaat om de versterking van economische structuur waar de provincie en ook bijv. het LIOF gericht op exportbevordering hard aan werken. De cijfers laten dat zien.

De regio’s rondom de vier Brightlands campussen zijn sterk export-georiënteerd en de investeringsbereidheid is er groot. Ruim 60 procent van de totale Limburgse export is afkomstig uit de gemeenten die worden gerekend tot Greenport Venlo, de Chemelot Campus, de Maastricht Health Campus en de Smart Services Campus. Met name vanaf de Chemelot Campus (24 procent van het totaal) en Greenport Venlo (20 procent). [De vier campussen vertegenwoordigen een gezamenlijke toegevoegde waarde van € 1,7 miljard en maken daarmee 5 procent van de provinciale economie en werkgelegenheid uit.]

We mogen trots zijn op wat we met elkaar hebben bereikt. Onze Brightlandscampussen doen het goed. Er is ruimte voor alle vormen van onderwijs. Het aantal start-ups in Limburg is groeiende. Het aantal scale-ups overigens ook. Het bedrijfsleven bloeit en floreert.

Een bewijs daarvan zien we hier bij Neptunus. En natuurlijk bij de drie  bedrijven, die vandaag in het zonnetje worden gezet  in het kader van  de Export Award 2018; Dinnissen Proces Technologie, Leolux en Pentair–Haffmans. Drie oer Limburgse bedrijven waarvan de producten van ver over de grenzen bekend zijn. Alle drie ruim 70 jaar oud, met zo’n 200 tot 300 medewerkers, ruim 40 miljoen omzet en enorme wereldwijde uitvoer.”

De gelukkige winnaar van de Limburg Export Award is het Sevenumse bedrijf Dinnissen Process Technology.

Scroll naar boven