Duidelijkheid over Masterplan Maasplassen

Naar aanleiding van de presentatie van het Masterplan Maasplassen onder de titel ”Slot gaat van Maasplassen” heeft VVD-Statenlid Lau van Bilsen vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten van Limburg. Met dit plan zou een belangrijke stap gezet worden om belemmeringen voor verdere ontwikkelingen van de Maasplassen op te ruimen.

Klik hier voor de vragen.

De VVD juicht nieuwe investeringen voor het ontwikkelingen van dit gebied immers toe. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) zou de plannen van de regio, Provincie en Rijkswaterstaat over het Maasplassengebied echter onhaalbaar achten.

Statenlid van Bilsen wil duidelijkheid of de Provincie geen valse verwachtingen wekt en zet twijfels of Rijkswaterstaat nu wel wil meewerken aan allerlei plannen. Ook wilt de volksvertegenwoordiger van de VVD an Gedeputeerde Staten weten wat de exacte gevolgen zijn voor de agrarische sector in Midden-Limburg.

Scroll naar boven