De lijsttrekker en de lijst

In maart 2019 wordt door heel Nederland gekozen voor de nieuwe Provinciale Staten in iedere provincie van ons land. Elke partij die wil deelnemen aan deze verkiezingen en zo vertegenwoordigers verkozen wil hebben in iedere provincie, stelt een lijst met kandidaten samen. Zo’n lijst wordt aangevoerd door een lijsttrekker, de nummer 1 van de lijst.

Hoewel dit nergens precies vastligt wordt de lijsttrekker een aantal kwaliteiten toegedicht en een aantal taken toevertrouwd. Verwacht wordt onder andere dat de lijsttrekker de lijn uitzet in de politieke positie van de partij over tal van onderwerpen en het voortouw neemt in de verkiezingscampagne.

De lijsttrekker én de andere kandidaten voor een plaats op de lijst, worden gekozen en op hun plaats bevestigd door de bevoegde ledenvergadering (de ALV). Voor de Limburgse lijst en lijsttrekker zijn dat de Limburgse leden van de VVD. Het voorstel voor lijst en lijsttrekker wordt gemaakt door het partijbestuur. In dit geval het bestuur van de VVD Regio Zuid. Een speciaal daartoe aangestelde commissie, de kandidaatstellingscommissie, spreekt met alle kandidaten en stelt een conceptlijst op voor het partijbestuur. Het bestuur van de VVD Regio Zuid bestaat uit bestuursleden uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Het bestuur van de VVD Regio Zuid droeg op vrijdag 14 september Mevr. Karin Straus voor als kandidaat-lijsttrekker voor de Limburgse lijst. U vindt daarover meer op www.regiozuid.vvd.nl

Bekend was al de belangstelling van Joost van den Akker, actief gedeputeerde in het provinciaal bestuur van Limburg. Op deze site geeft hij blijk van zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap van de VVD Limburg. Het ziet er dus naar uit dat de Limburgse VVD leden iets te kiezen hebben op de ALV van 29 oktober 2018.

Scroll naar boven