Accijnsverhogingen zijn schadelijk

In de vergadering van Provinciale Staten is een motie aangenomen die Gedeputeerde Staten opdraagt het kabinet te vragen om de accijnsverhogingen eerder te evalueren. Medeondertekenaar Clemens Meerts van de VVD ziet een uitkomst in een grenseffectenkorting voor de grensprovincies.

“Door de vlucht over de grens missen we in Nederland niet alleen hard nodige euro’s uit accijns-opbrengsten, maar mist de schatkist ook inkomsten uit loonheffingen, vennootschapsbelastingen, winstbelastingen en btw”, aldus VVD Statenlid Clemens Meerts. „Dat is schadelijk. Als we pas in juli evalueren, zijn we te laat. Dan zijn er pomphouders over de kop gegaan.”

Klik hier voor de berichtgeving op Telegraaf.nl.

Scroll naar boven