15 december 2023

Schriftelijke vragen over beverschade

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl 15-12-2023In de vorige Statenperiode hebben Provinciale Staten en de Limburgse VVD reeds aandacht gevraagd voor beverschade in Limburg. Helaas kunnen we inmiddels niet meer van incidentele gevallen spreken. Ondanks aanzienlijke inspanningen van het waterschap en beheerders van diverse infrastructurele werken, blijven dassen en bevers steeds […]

Schriftelijke vragen over beverschade Lees verder »

Schriftelijke vragen inzake de toegankelijkheid van de websites van de Provincie Limburg

Heb je een vraagvoor onze fractie? Stuur een e-mail naarfractie@vvdlimburg.nl 15-12-2023De VVD vindt dat iedereen die in de maatschappij mee wil doen, mee moet kunnen doen. Hiertoe dient de overheid en dus ook de provincie Limburg wat de VVD betreft de randvoorwaarden te verschaffen. Één zo’n essentiële randvoorwaarde is dat de websites van de provincie

Schriftelijke vragen inzake de toegankelijkheid van de websites van de Provincie Limburg Lees verder »

Scroll naar boven