Begroting 2022

Begrotingsbehandeling_2022 Voorzitter, Tot vorige week dacht ik nog dat we corona grotendeels achter ons hadden liggen. Bij de voorbereiding op deze begrotingsbehandeling heb ik daarom teruggekeken naar onze inbreng bij de coronadebatten. Die lijn was: perspectief voor Limburg! Wat dat perspectief was, dat wisten we niet. We konden niet in de toekomst kijken en soms …

Begroting 2022 Lees verder ยป