Versterking
In zijn toespraak – in het Engels – wees Van den Akker erop dat Engelstalig onderwijs de positie van studenten op de internationale arbeidsmarkt versterkt. “Ook is het dan veel gemakkelijker om samen te werken met allerlei onderzoeksnetwerken, omdat die meestal in het Engels zijn”, aldus de gedeputeerde.”Op de vier Limburgse Brightland-campussen gebruiken al veel zakenmensen, wetenschappers en studenten Engels als voertaal”, zo stelde de gedeputeerde.
Voordelen
Andere voordelen van Engelstalig onderwijs zijn volgens Van den Akker dat een universiteit aantrekkelijk wordt voor toponderzoekers en topstudenten uit het buitenland en dat studenten een grotere verscheidenheid aan onderwerpen en literatuur kunnen bestuderen.
Discussie
Over Engelstalige opleidingen aan universiteiten en hogescholen woedt al een tijdje een flinke discussie. Zo vindt het comité Beter Onderwijs Nederland (BON) dat het Engels op universiteiten een halt moet worden toegeroepen en dat Nederlands weer de voertaal moet worden. Gedeputeerde Van den Akker is het daar dus niet mee eens.”In een tijd waarin zelfs de Franse premier Macron zonder terughoudendheid Engels spreekt, moeten wij ons niet terugtrekken achter de Nederlandse waterlinie”, zo hield hij zijn academisch gehoor voor.
Jouw mening: Ben jij voor of tegen Engelstalig onderwijs? Laat op L1 Facebook van je horen!Bron: 1limburg