Skip to main content

Sterke positie op arbeidsmarkt door Engelstalig onderwijs

VVD-gedeputeerde Joost van den Akker is voorstander van meer Engelstalig onderwijs aan universiteiten, zeker ook aan de Universiteit Maastricht. Hij zei dat tijdens de opening van het academisch jaar van de Maastrichtse universiteit in congrescentrum MECC.

Versterking
In zijn toespraak – in het Engels – wees Van den Akker erop dat Engelstalig onderwijs de positie van studenten op de internationale arbeidsmarkt versterkt. “Ook is het dan veel gemakkelijker om samen te werken met allerlei onderzoeksnetwerken, omdat die meestal in het Engels zijn”, aldus de gedeputeerde.”Op de vier Limburgse Brightland-campussen gebruiken al veel zakenmensen, wetenschappers en studenten Engels als voertaal”, zo stelde de gedeputeerde.
Voordelen
Andere voordelen van Engelstalig onderwijs zijn volgens Van den Akker dat een universiteit aantrekkelijk wordt voor toponderzoekers en topstudenten uit het buitenland en dat studenten een grotere verscheidenheid aan onderwerpen en literatuur kunnen bestuderen.
Discussie
Over Engelstalige opleidingen aan universiteiten en hogescholen woedt al een tijdje een flinke discussie. Zo vindt het comité Beter Onderwijs Nederland (BON) dat het Engels op universiteiten een halt moet worden toegeroepen en dat Nederlands weer de voertaal moet worden. Gedeputeerde Van den Akker is het daar dus niet mee eens.”In een tijd waarin zelfs de Franse premier Macron zonder terughoudendheid Engels spreekt, moeten wij ons niet terugtrekken achter de Nederlandse waterlinie”, zo hield hij zijn academisch gehoor voor.
Jouw mening: Ben jij voor of tegen Engelstalig onderwijs? Laat op L1 Facebook van je horen!Bron: 1limburg
Joost van den Akker

Joost van den Akker

Joost van den Akker (Maastricht) is sinds 20 april 2018 gedeputeerde voor de Provincie Limburg. In de huidige coalitie 2015-2019 heeft hij de portefeuille Economie en Kennisinfrastructuur. Naast de campusontwikkelingen op de Chemelot Campus, Maastricht Health Campus, Smart Services Campus en Greenport Campus bevat die onder andere ook acquisitie, het MKB, logistiek, de regionale ontwikkelingsmaatschappij LIOF en het Grondbedrijf.