Schaliegas: een nieuwe kans

De provincie Noord-Brabant zal zich op korte termijn schaliegasvrij verklaren. Uit een rondgang blijkt dat een initiatief van coalitiepartij CDA om de provincie helemaal als boorvrije zone aan te merken, steun krijgt van een meerderheid in Provinciale Staten. De VVD in Brabant doet daar niet aan mee en meent dat er proefboringen moeten komen als dat veilig kan, om het potentieel van schaliegas te kunnen bepalen.

Eerder verklaarden ongeveer vijftig gemeenten zich al schaliegasvrij. Het gaat onder andere om de drie gemeenten die zijn uitgekozen voor proefboringen: Boxtel, Haaren en Noordoostpolder. In Nederland verwacht men een voorraad gas tussen de 50 en 150 procent van de hoeveelheid gas in Slochteren. De prognoses zijn dus veelbelovend, maar hoeveel daarvan economisch winbaar zal zijn is alleen aan te tonen met proefboringen.

Schaliegas biedt nieuwe kansen voor de industrie in onze provincie en voor de nergieopwekking. Het gas zit nu eenmaal in de grond en kan er dus ook uit, zoals minister Kamp al aangaf. Schaliegas is veel milieuvriendelijker dan de kolengestookte centrales. Nog niet zo vriendelijk als kernenergie of zonne-energie, maar in ieder geval effectiever dan windmolens. Productie van windmolens in China en het plaatsen van deze windmolens is allesbehalve milieuvriendelijk.

De grootste economische kansen van het gebruik van schaliegas liggen bij de chemische industrie in Limburg. Denk aan de naftakrakers van Sabic in Geleen. In de Verenigde Staten heeft Sabic juist het afgelopen jaar besloten uit te breiden aangezien de schaliegaswinning
goedkopere en schonere grondstoffen voor de krakers levert dan de oude olie.

Een tweede belangrijke pijler in de Limburgse economie is de tuinbouw. Energie- en loonkosten stijgen terwijl de opbrengsten gelijk blijven of zelfs dalen. Schaliegas kan een positieve invloed hebben op de gasprijs. In de VS is schaliegas een van de hoofdredenen
van het beëindigen van de crisis.

Voor Limburg is schaliegas een kans die we niet zo maar voorbij mogen laten gaan. Echter, waar God een kerk bouwt, bouwt de duivel een café. Zo ook hier. Risico’s waren er bij de exploitatie van de Limburgse mijnen en zo kent ook schaliegas risico’s. DSM-dochter Hexagon Energy heeft een vergunning voor het zoeken naar gas in De Peel, maar heeft nog geen
plannen om te boren. Het bedrijf studeert nog op de effecten en mogelijkheden.

De opsporing en de winning van schaliegas mag wat de VVD-fractie betreft geen enkel onaanvaardbaar risico opleveren. Nu blijkt uit het onderzoeksrapport in opdracht van het Rijk dat de risico’s van proefboringen met huidige wet- en regelgeving beheersbaar en
goed te ondervangen zijn, moeten we de boor in de bodem durven steken. Ook de potentiële koopkrachtwinst via de export van schaliegas is een enorme herstelkans voor de economie.

We zullen moeten durven veranderen, dus ook vernieuwen naar het soms nog onbekende, om onze energievoorziening in de toekomst te behouden.

Klik hier voor het artikel in Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad van woensdag 28 augustus.
Klik hier voor de berichtgeving op L1.
Klik hier voor “De Stemming” van L1 met Perry van der Steen over Schaliegas.

Scroll naar boven