Provincie voorop in hoogwaterbescherming Maas

Jozanne van der Velden (VVD) heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over welke regelingen getroffen worden om gedupeerden van hoogwateroverlast tegemoet te komen. Nu is het zo dat op sommige plaatsen in Limburg bewust geen kades gebouwd worden zodat dichter bevolkte gebieden langer droog kunnen blijven.

In navolging hiervan heeft gedeputeerde van der Broeck (CDA) tijdens de ingelaste commissievergadering van 24 november jl. antwoord gegeven. Zo zijn er meerdere mogelijkheden om hoogwaterschade te vergoeden. Bewoners kunnen eenmalig een afkoopsom ontvangen, er kan een fonds vanuit de provincie opgericht worden of er wordt een verzekering afgesloten.

De gedeputeerde gaat nu bekijken of bewoners die niet beschermd worden tegen de Maas hun schade vergoed kunnen krijgen en of een dergelijke regeling ook geldt voor Limburgers die bewust onbeschermd blijven wonen.

Klik hier voor het gehele persbericht in Dagblad De Limburger.

Scroll naar boven