Begroting 2023

Een cirkel is een krachtig symbool van verbondenheid en oneindigheid. Dat is ook de gedachte achter circulaire economie, circulaire landbouw kortom duurzaamheid.  De VVD acht het van belang dat circulaire economie net als circulaire landbouw hun plek krijgen en behouden binnen de economie. Ons missie gedreven economisch beleidskader enerzijds en ons beleidskader circulaire economie anderzijds …

Begroting 2023 Lees verder »