Skip to main content
  • Kandidaten PS19!

    Dit is het team wat voor u aan de slag gaat in Limburg! Stem 20 maart ‘19 op deze doeners voor het Limburgs Parlement. #aandeslagvoorlimburg#vvd#Limburg#doeners
  • Welkom op de website van de VVD Limburg!

  • VVD-Statenfractie 2015-2019

    v.l.n.r.: Erik Koppe, Joost van den Akker, Anton Kirkels, John Heuvelings en Herman Nijskens

Onderhoud van wegen en kunstwerken; van levensbelang! 

Onze woordvoerder Verkeer, Erik Koppe, heeft tijdens de Statenbehandeling een stevig geluid laten horen over het onderhoud van onze wegen en viaducten. Voor de VVD is een goede bereikbaarheid van Limburg van groot belang, mede vanwege het belang als vestigingsfactor voor bestaande en nieuwe bedrijven en dus voor banen. Daarvoor is  een goede weg-, spoor, water- en luchtinfrastructuur essentieel.   Lees meer

Limburgse VVD gaat Provinciale Statenverkiezingen in met topduo

De Limburgse VVD kent de luxe van twee topkandidaten voor het lijsttrekkerschap voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019.

Vrijdag 14 september is Karin Straus door het regiobestuur gepresenteerd als kandidaat-lijsttrekker en handhaafde Joost van den Akker zich eveneens als kandidaat. Gezien de  ontstane discussie over de gevolgde gang van zaken, heeft er afgelopen weekend tussen Karin Straus en Joost van den Akker een goed, open en constructief gesprek plaatsgevonden. Lees meer

De lijsttrekker en de lijst

In maart 2019 wordt door heel Nederland gekozen voor de nieuwe Provinciale Staten in iedere provincie van ons land. Elke partij die wil deelnemen aan deze verkiezingen en zo vertegenwoordigers verkozen wil hebben in iedere provincie, stelt een lijst met kandidaten samen. Zo’n lijst wordt aangevoerd door een lijsttrekker, de nummer 1 van de lijst.

Hoewel dit nergens precies vastligt wordt de lijsttrekker een aantal kwaliteiten toegedicht en een aantal taken toevertrouwd. Verwacht wordt onder andere dat de lijsttrekker de lijn uitzet in de politieke positie van de partij over tal van onderwerpen en het voortouw neemt in de verkiezingscampagne. Lees meer

Lim­burg grens­over­schrij­dend in­no­va­tief aan de slag

Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur) bezocht op woensdag 15 augustus in Mönchengladbach de euregio rijn-maas-noord. Hij besprak met de directie van de euregio de samenwerking in het grensgebied. Tevens bekeek hij een aantal INTERREG-projecten die in de euregio worden uitgevoerd. Gedeputeerde Van den Akker benadrukte het belang van grensoverschrijdende samenwerking voor Limburg. “Als vooruitgeschoven post richting Noordrijn-Westfalen is het voor grensregio Limburg essentieel om te weten wat er in dit nabijgelegen Ruhrgebied gebeurt op het gebied van innovatie bij maakindustrie en logistiek. Op die manier zijn we als provincie beter in staat om onze ambities te matchen met die van aangrenzende regio’s”. Lees meer

Lim­burg en Nor­drhein-West­fa­len aan de slag met grens­vraag­stuk­ken

Deze week hebben een tweetal ontmoetingen plaatsgevonden tussen gedeputeerde dr. Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur) en zijn ambtgenoot minister prof. dr. Andreas Pinkwart van Nordrhein-Westfalen. Gedeputeerde Van den Akker gaf tijdens deze ontmoetingen aan in de toekomst meer samenwerking tussen Nordrhein-Westfalen en Limburg te willen bewerkstelligen. Lees meer