Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdlimburg.nl

Schriftelijke vragen inzake voordenken over behoud van werkgelegenheid

07-02-2024
Helaas alweer een pijnlijk voorbeeld van banenverlies in Limburg. De media, zoals De Limburger en het Financieel Dagblad, hebben bericht dat het industrieconcern VDL haar bedrijfsactiviteiten van de ijzer- en metaalgieterij VDL Castings in Heerlen gaat beëindigen. VDL heeft het bewuste bedrijf proberen te
redden en probeert zich voortdurend aan te passen aan de veranderende bedrijfsomstandigheden en marktontwikkelingen. De traditie van de gietwerkzaamheden – welke in Heerlen teruggaat tot 1919- en
kostbare Limburgse banen verdwijnen hierdoor. Banen in een Limburgse regio waar juist extra werkgelegenheid hard nodig is. Het beëindigen van de productie van bedrijven als deze gieterij zorgt voor een verlies van de maakindustrie in Nederland. Een blijvend verlies en daarmee een groeiende afhankelijkheid van het buitenland. De effecten van de coronapandemie en de oorlog tussen Oekraïne
en Rusland leren ons juist dat een groeiende afhankelijkheid van het buitenland de economie en werkgelegenheid in Limburg kwetsbaarder maakt. Zonder twijfel is deze ontwikkeling voor ons als VVD en ook voor de SP een ongewenste situatie.

Als VVD en SP pleiten wij voor de ‘omschakeling van nadenken naar voordenken’. Een kans voor een sterkere Limburgse economie, stabiele werkgelegenheid voor gewaardeerde vakmensen en het behoud en zelfs groei van bedrijven. In het voordenken over de bevordering van de werkgelegenheid
in Limburg zien wij een zeer belangrijke en blijvende rol weggelegd voor het College.


Daarom stelde de Limburgse VVD en de Limburgse SP  de volgende schriftelijke vragen aan het college:
1. Deelt uw college het standpunt dat de rol van de provincie met betrekking tot het Limburgs
vestigingsklimaat voor de maakindustrie verder verbeterd kan worden voor het behoud van
banen en de groei van banen in de toekomst? Zo nee, waarom niet?
2. Is uw college bereid het voortouw te nemen in de omschakeling ‘van nadenken naar
voordenken’ voor een sterkere Limburgse economie en het behoud van een stabiele
werkgelegenheid? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn gaat uw college hieraan
invulling geven?
3. Kunt u een brede oproep doen aan zowel MKB als grootbedrijf in Limburg om zich als pionier
in ‘voordenken’ te melden, en te helpen hun kennis en visie te delen?

Benieuwd naar de beantwoording van onze vragen? Klik hier!

Scroll naar boven