Limburgse statenfractie 2015-2019

Duits tolvignet, Nein danke!

Initiatiefvoorstel Maasplassen 2.0

Werkbezoek Leukermeer

Gouvernement Maastricht

Limburgse statenfractie 2011-2015

 

“snelbus van Weert naar Venlo”, next best?

VVD pleit voor optimaal Openbaar Vervoer in Noord- en Midden Limburg Weert, 16 augustus 2016 In Dagblad ‘De Limburg’ verscheen een kort artikel onder de kop “Snelbus van Weert naar Venlo en Roermond”. Daarin is door een woordvoerder van Arriva aangegeven

Greenport Venlo in opmars

IMG_84901

Afgelopen dinsdag bezocht een delegatie van Limburgse VVD politici de Brightlands, Campus Greenport Venlo. Daar werden de politici, de VVD Tweede Kamerleden Karin Straus en Chantal Nijkerken en Staten- en gemeenteraadslid John Heuvelings, alsmede de gemeenteraadsleden uit Venlo, Bart Kuntzelaers,

Wateroverlast en watertekort in de landbouw

De VVD –fractie in het Limburgs Parlement maakt zich zorgen over de wateroverlast en het watertekort die de Limburgse land- en tuinbouwsector. De VVD stelt daarom vragen aan het College van gedeputeerde staten van Limburg om samen met de Waterschappen

Zorgen om gemeentelijke dienstverlening

Het College van Gedeputeerde Staten deelt de zorgen van de VVD in Provinciale Staten met betrekking tot de aansluiting van het doelgroepenvervoer op het openbaar vervoer bij het ingaan van de nieuwe concessies per 11 december 2016. Voor de vragen

VVD wil actie tegen windmolens

windmolen-nederlands-landschap

8 juli 2016, De VVD in het Limburgs Parlement heeft op vrijdag 8 juli vragen over de recente ontwikkelingen met betrekking tot de bouw van windmolens langs de Limburgse grens. De VVD fractie vraagt zich verder af in hoeverre Gedeputeerde

Softdrugs reguleren is een waanidee

VK Opinie_Softdrugs3

“Als het aan links Nederland ligt, ga je straks met je basisinkomen gesubsidieerd naar de coffeeshop. Hun pleidooi om softdrugs te legaliseren is onhaalbaar en zal bovendien leiden tot een nieuw illegaal drugscircuit,” aldus de VVD-Statenleden Anton Kirkels en Joost

VVD bezorgd over aansluiting gemeentelijke dienstverlening op Provinciale OV Concessie

De VVD maakt zich zorgen over de wijze waarop de gemeentelijke dienstverlening aansluit op de Provinciale Concessie en dienstverlening. Het uitgangspunt was immers dat de gemeenten tijdig het doelgroepenvervoer lokaal tot in de haarvaten organiseren. Daarom wil de Statenlid Erik

Over het geschreven Limburgs, taal nog teken

Limburg welkomstbord

Het Limburgs als streektaal staat weer eens in de belangstelling. Deze keer aan de hand van het uitvoeringsprogramma “immaterieel erfgoed” van de provincie Limburg. Provinciale Staten van Limburg bespraken het deze maand. Voor de VVD fractie aanleiding eens te kijken

VVD wil vaart maken rond Maasplassen

VVD 25 juni

De Limburgse VVD wil dat provincie snel met ondernemers, verenigingen en medeoverheden aan de slag gaat om samen meer mogelijk te maken in het Maasplassengebied. Dat was de uitkomst van een varende werkconferentie die het Watersportverbond en de VVD zaterdag

VVD wil in 2017 viering 150 jaar Provincie Limburg

LimburgVlag

De VVD blikt in de voorjaarsnota terug op het Verdrag van Londen dat daar op 11 mei 1867 ondertekend werd. Hoewel onze provincie Nederlands Limburg als politieke eenheid bestaat sinds 1839, kwam pas in 1867 formeel een eind aan de