Limburgse statenfractie 2015-2019

Duits tolvignet, Nein danke!

Initiatiefvoorstel Maasplassen 2.0

Werkbezoek Leukermeer

Gouvernement Maastricht

Limburgse statenfractie 2011-2015

 

Ontwikkelingen verbreding A2

a2-300x229

De discussie rondom de verbreding van de A2 Weert-Eindhoven gaan een volgende fase in. Wat aanvankelijk begon als een initiatief van de liberalen in de regio is inmiddels uitgegroeid tot een brede maatschappelijke coalitie bestaande uit publieke en private partijen

Lagere contributies door Limburgse Sport Energie!

energie-door-sport_ddl

Opinie door Erik Koppe in Dagblad De Limburger, 6 oktober 2016. De Limburgse sportclubs hebben moeite om het hoofd boven water te houden door teruglopende ledenaantallen. Dat terwijl wij graag iedereen zien bewegen. Daarom moeten de contributies omlaag zodat sporten

Gezondheidsrisico’s kunstgrasvelden?

kunstgras

In de media wordt gemeld dat er mogelijk gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan kunstgras(voetbal)velden. Na aanleiding van dit bericht heeft Statenlid Herman Nijskens de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Limburg gesteld. 1. Bent u bekend met deze berichtgeving?

Schriftelijke vragen vervuiling Maas water

De VVD-fractie heeft vorig jaar met grote zorg kennisgenomen van de ontwikkelingen rondom de vervuiling van het Maaswater met de chemische stof Pyrazool. Wij hebben hier dan ook op 20 oktober 2015 vragen over gesteld. Op 14 juni dit jaar

VVD stelt vragen over ondertunneling Vierpaardjes

vierpaardjes_venlo

  Op 3 en 4 oktober heeft statenlid John Heuvelings vragen ingediend bij het college inzake rapport ondertunneling Vierpaardjes in Venlo. 23 maart j.l. hebben  Provinciale Staten motie 747 aangenomen met het dictum: samen met de gemeente Venlo een onderzoek

VVD: debacle goederenspoor Maastricht-Lanaken

spoor

De Belgische spoorbeheerder Infrabel heeft het onderhoud en beheer van de goederenspoorlijn Maastricht-Lanaken gestaakt. Is daarmee de investering van € 33,5 miljoen, waarvan € 5 miljoen door de Provincie Limburg om de spoorlijn te reactiveren een totale flop geworden? Sinds

VVD stelt vragen over provinciale monumentensubsidie

3.Antonmetmanifest

VVD-statenlid Anton Kirkels wil weten wat het precieze gevolg is van het feit dat veel projecten afvallen in de eerste fase van de provinciale subsidieregeling voor de restauratie van monumenten. Stokt daardoor een aantal restauraties en wordt cultureel-historisch erfgoed niet

Demonstratie voor vierbaans N271 bij Gennep

MRB omlaag in Limburg

Het CDA en de VVD in Gennep organiseren een demonstratie om de Rijksweg N271 daar in te richten als een weg met vier rijstroken met een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. In de nieuwe situatie is de weg er

“snelbus van Weert naar Venlo”, next best?

VVD pleit voor optimaal Openbaar Vervoer in Noord- en Midden Limburg Weert, 16 augustus 2016 In Dagblad ‘De Limburg’ verscheen een kort artikel onder de kop “Snelbus van Weert naar Venlo en Roermond”. Daarin is door een woordvoerder van Arriva aangegeven

Greenport Venlo in opmars

IMG_84901

Afgelopen dinsdag bezocht een delegatie van Limburgse VVD politici de Brightlands, Campus Greenport Venlo. Daar werden de politici, de VVD Tweede Kamerleden Karin Straus en Chantal Nijkerken en Staten- en gemeenteraadslid John Heuvelings, alsmede de gemeenteraadsleden uit Venlo, Bart Kuntzelaers,