Limburgse statenfractie 2015-2019

Duits tolvignet, Nein danke!

Initiatiefvoorstel Maasplassen 2.0

Werkbezoek Leukermeer

Gouvernement Maastricht

Limburgse statenfractie 2011-2015

 

VVD in brede coalitie Waterschap Limburg.

Maicle

Voor het eerst in een lange periode maakt de VVD deel uit van de nieuwe coalitie. Bij de start van het nieuwe waterschap geeft het bestuur een krachtig signaal af door gezamenlijk een bestuursprogramma te presenteren. In het bestuursprogramma 2017-2019

Schriftelijke vragen vervuiling Maas water

Erik

De VVD-fractie heeft vorig jaar met grote zorg kennisgenomen van de ontwikkelingen rondom de vervuiling van het Maaswater met de chemische stof Pyrazool. Wij hebben hier dan ook op 20 oktober 2015 vragen over gesteld. Op 14 juni dit jaar

Actieplan Bos en Hout

Herman

Op 26 oktober heeft statenlid Herman Nijskens vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde staten van Limburg omtrent het actieplan Bos en Hout. Op woensdag 23 november hebben wij hier antwoord op ontvangen. Hieronder de vragen met antwoorden. Vraag 1.

VVD: onderzoek doortrekken Maaslijn naar Weert

arriva_0

De VVD alleen een auto-partij? De VVD Limburg kijkt verder. In de ijver om grensoverschreidende spoorverbindingen en regionale bereikbaarheid te verbeteren, was de VVD Statenfractie weer in actie. Vrijdag 4 november jl. overhandigde fractievoorzitter Joost van den Akker het rapport “Quick

VVD: Duitse tol alsnog om zeep?

14925297_10154630120394326_7045736573494268271_n

3 november werd bekend dat de Europese Commissie en de Duitse bondsregering overeenstemming zouden hebben over de Duitse tolplannen. Fractievoorzitter Joost van den Akker van de VVD in het Limburgs Parlement zegt benieuwd te zijn of buitenlandse auto’s niet alsnog

Programmabegroting 2017

programmabegroting

Op vrijdag 4 november heeft fractie voorzitter Joost van den Akker het jaarlijkse programmabegroting betoog gehouden. Monumenten De VVD riep via een motie op de provinciale pot voor de restauratie van monumenten eerder in te zetten. Dat geld, nog 13

VVD: versnel restauratie Limburgse monumenten

ruïne

Het Limburgs Parlement wil dat de provinciale pot voor de restauratie van monumenten eerder wordt ingezet voor urgente gevallen. Een motie van VVD-statenlid Anton Kirkels werd met zeer ruime meerderheid aangenomen. Alleen de PVV stemde tegen. In de huidige regeling

Vervang provinciale autobelasting door ingezetenenbelasting

Limburg welkomstbord

De provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting kunnen worden afgeschaft en vervangen door een Limburgse ingezetenenbelasting. Dat idee lanceerde Joost van den Akker, fractievoorzitter van de VVD in Provinciale Staten zondag in het L1-radioprogramma De Stemming. Op die manier dragen alle volwassen Limburgers bij

Ontwikkelingen verbreding A2

a2-300x229

De discussie rondom de verbreding van de A2 Weert-Eindhoven gaan een volgende fase in. Wat aanvankelijk begon als een initiatief van de liberalen in de regio is inmiddels uitgegroeid tot een brede maatschappelijke coalitie bestaande uit publieke en private partijen

Lagere contributies door Limburgse Sport Energie!

energie-door-sport_ddl

Opinie door Erik Koppe in Dagblad De Limburger, 6 oktober 2016. De Limburgse sportclubs hebben moeite om het hoofd boven water te houden door teruglopende ledenaantallen. Dat terwijl wij graag iedereen zien bewegen. Daarom moeten de contributies omlaag zodat sporten