Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdlimburg.nl

Stralende toekomst voor Limburg?

Verslag symposium 13 april Gouvernement Limburg Geschreven door Herman Nijskens, fractievoorzitter Provinciale Staten

Met het Symposium over de energiemix van de toekomst en de rol die een SMR daarin kan spelen heeft de provincie Limburg een volgende stap gezet met de zoektocht naar de mogelijkheden voor kernenergie. Een SMR is een relatief kleine modulaire kerncentrale die door de aard van zijn ontwerp vooral sneller realiseerbaar is. Maar dat is desondanks nog een grote stap.

Tijdens het symposium zijn naast de technische aspecten van kernenergie vanaf de splijtingsreactie, de vergunningverlening en de bouwaspecten ook de maatschappelijke gevoelens aan bod gekomen. Decennialang, eigenlijk nog voor de Tsjernobyl-ramp, is met name het grote gevaar van kernenergie uitgedragen en daarmee geland in de hoofden van de Nederlanders.

Feitelijke gegevens die het tegenovergestelde laten zien worden argwanend beschouwd. De realisatie van een SMR vergt daarmee meer dan welke andere ontwikkeling, veel van hoe de discussie met de inwoners gevoerd moet en gaat worden.

Lokaal draagvlak is essentieel, de discussie moet open, eerlijk en met vertrouwen gevoerd worden. Nut en noodzaak van kernenergie worden bij steeds meer mensen bekend en erkend.

Uitfaseren van fossiele grondstoffen bij het opwekken van met name elektriciteit maar ook voor de brandstofmotor vraagt om naast de onvoorspelbare hernieuwbare bronnen zon en wind een substantieel aanbod van planbare elektriciteitsproductie.

Energieopslag – batterijen
Batterijopslag voor de nacht zal nog wel te realiseren zijn maar voor een hele winter?? De energietransitie kent niet één of dè oplossing, het zal een mix worden van energiebronnen.

Het symposium was op donderdag 13 april, een doordeweekse dag waarop de elektriciteitsprijs negatief was tijdens de piekuren van de zonneschijn. Mijn eigen panelen stonden uitgeschakeld. En met ieder extra zonnepark of iedere extra windmolen zal dat vaker moeten gaan voorkomen. Terwijl na zonsondergang de prijzen gestaag stijgen.

Daarmee geef ik het belang aan van de opslag van elektrische energie en het belang van planbare productie.

De deelnemers aan het symposium werden ook meegenomen in het proces van de opslag van uitgewerkte splijtstof en andere soorten kernafval.

Aanvankelijk bovengronds en vervolgens langdurig/permanent diep in de ondergrond.

De werking van een kerncentrale en daarmee ook die van een SMR is eenvoudig gesteld gestoeld op een kernsplijtingsreactie ten gevolge van het opnemen van een neutron door een uranium atoom.

Bij die splijting komt naast drie neutronen ten behoeve van een kettingreactie ook heel veel warmte vrij. De elektriciteitsproductie is naar analogie van een gas- of kolencentrale, met de vrijgekomen warmte wordt van water stoom gemaakt die een stoomgenerator aandrijft.

Belangen voor Limburg
Het belang van SMR’s voor Limburg kan tweeledig zijn, zeker als er één gekoppeld kan worden aan Chemelot. Chemelot is een zeer energie intensief industriecomplex, dat bovendien veel warmte nodig heeft in de diverse productieprocessen. Er werd ingezoomd op de veiligheid waarvoor in Nederland de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is opgericht en verantwoordelijk is. Zij verzorgen de vergunningverlening, toezicht, inspectie en alles wat komt kijken bij de veiligheid en beveiliging van het gebruik van mogelijke stralingsbronnen.

Eenvoudig gesteld buiten het hekwerk mag er geen sprake van risico bestaan ook niet bij een eventueel ernstig incident binnen een Chemelot installatie.

Het tweede belang voor Limburg en de Limburgers is een stabiel en zeker elektriciteitsnet.

Verwacht wordt dat er een veelvoud van het huidige gebruik van stroom gevraagd gaat worden.

De modernste installaties of je ze nu derde of misschien al vierde generatie noemt, zit bijvoorbeeld in passieve veiligheid. Denk dan aan bijvoorbeeld de koeling die zelfs bij stroomuitval, als ook noodgeneratoren niet functioneren blijft werken.

Al met al een zeer inspirerende bijeenkomst, grote kansen om klimaatneutraal ons huidig welvaartsniveau in de benen te houden.

Betaalbare energie, elektriciteit en warmte dichtbij de vraag opgewekt.

Er ligt een belangrijke weg voor ons die niet zonder slag of stoot afgelegd zal kunnen worden.

Onze inwoners wordt gevraagd de weg mee af te leggen en hen wordt gevraagd zich terdege te verdiepen in de materie, de risico’s te onderkennen en die te wegen en te kiezen.

Met alleen zon en wind gaat het hem helaas niet worden. Laten we werken aan een nieuwe, veilige toekomst voor en met kernenergie.

Link naar event

En zie ook:
https://www.limburg.nl/onderwerpen/energie-duurzaamheid/kernenergie

Provincie Limburg start alliantie kernenergie – Provincie Limburg

Scroll naar boven