Voor een Limburg waar je makkelijk en veilig kunt reizen.

 

En je goederen snel kunt vervoeren, naar de rest van Nederland en naar het buitenland. Aan het einde van een lange werkdag dagelijks in de file staan moet niet acceptabel zijn.

 

 

We spenderen nog te veel uren in de file of wachtend op een vertraagde trein. Wij gaan daarom de knelpunten die wij zien in de Limburgse wegen en in het openbaar vervoer proberen te verhelpen. Ons doel is de bereikbaarheid binnen Limburg en de bereikbaarheid met de rest van Nederland, Duitsland en België te verbeteren. Hiermee blijft Limburg ook logistiek de aantrekkelijkste hotspot van Nederland.

  • Autorijden goedkoper maken door de opcenten op motorrijtuigenbelasting te verlagen naar de laagste in Nederland. Dit bespaart al gauw een aantal tientjes per jaar.
  • Provinciaal werken we aan de N271, de N266, de verbreding van de N280 en maatregelen om de verkeersdrukte rondom de A2/N2 Maastricht te laten afnemen – op een financieel deugdelijke manier.
  • We willen blijven investeren in een kwalitatief hoogwaardig en veilig fietspadennetwerk. Veel Limburgers fietsen naar werk of recreatief. Om gevaarlijke situaties te voorkomen wil de Limburgse VVD meer vrij liggende fietspaden.
  • Betere integratie met Duitsland en België. De bedoeling is dat we in de komende 4 jaar betere wegverbindingen, vaarwaterverbindingen, treinverbindingen en busverbindingen over de grens realiseren.  Voorbeelden zijn de ontsluiting van west-Weert richting de A2 vanuit de N564 met België verbonden, het uitbouwen van de Drielandentrein, en dubbel spoor op de Maaslijn.
  • Limburg beter te verbinden met de rest van Nederland door een krachtige lobby voor de verbreding van de A2 Weert-Eindhoven van 2 naar 3 rijstroken, verbetering van de A2 Vonderen-Kerensheide, verbetering Zaarderheiken, de verbreding A67 Venlo-Eindhoven, en de uitbreiding A76 Nuth-Kerensheide.
  • Maastricht Aachen Airport ruimte te bieden voor groei binnen de wettelijke normen terwijl we de zorgen van omwonenden serieus nemen. Goede stedenverbindingen van en naar het vliegveld zijn ook nodig.


Meedoen met de
VVD?

Scroll naar boven