Voor een Limburg waar iedereen een mooie baan kan vinden, op alle niveaus.

 

Waar we het lef hebben om iedereen erbij te houden en betrekken. Wij gaan het niet laten gebeuren dat er mensen naast de zijlijn staan die wel graag aan het werk gaan of dat onze jongeren elders hun heil moeten zoeken. We moeten er alles aan doen om werk te creëren en Limburgers klaar te stomen voor die banen.

 

 

Steeds meer organisaties kunnen de vacatures niet invullen in Limburg, maar er zitten helaas ook nog veel mensen aan de kant. Wij willen meer mensen mee laten doen in de samenleving en zetten dan ook sterk in op om- en bijscholing.

  • We willen een loket creëren om het MKB en startende ondernemers wegwijs maken tussen de regels en ze van overzichtelijke en duidelijke informatie te voorzien.
  • Bedrijventerreinen helpen uitbreiden en verbeteren om de aantrekkingskracht van deze gebieden te verhogen. Wij willen bestaande terreinen en centra beter benutten door ze verder te ontsluiten, herindelen, bundelen, en van betere faciliteiten te helpen voorzien.
  • Meer kansen voor (verblijf)toerisme benutten verspreid door heel Limburg door meer ruimte te geven aan ondernemen en samenwerking tussen ondernemers, de cultuursector, overheid, onderwijs en belangenorganisaties aan te moedigen.
  • Experimenteren met tijdelijke regelvrije zones voor ondernemers op het gebied van ruimtelijkheid om bestaande bedrijven aan te trekken en het opstarten van nieuwe bedrijven te stimuleren.


Meedoen met de
VVD?

Scroll naar boven