Voor een Limburg waar het goed ondernemen is, voor ondernemers en dus ook agrariërs.

 

Wij moeten ervoor zorgen dat onze ondernemers niet het leven onmogelijk gemaakt wordt door teveel regels en complexiteit. Wij moeten het lef tonen om te geloven in onze ondernemers en voor ze op te komen. Hun wensen worden nu nog niet vaak genoeg gehoord.

 

 

Wij willen ervoor zorgen dat ondernemen en innoveren makkelijk is voor ondernemers en agrariërs. Dit zorgt voor meer banen en inkomen in Limburg, waar iedereen weer van profiteert. Wij zorgen daarom dat Limburg de meest ondernemersvriendelijke provincie wordt, door bureaucratie te verminderen en regelgeving duidelijk en eenvoudig te maken.

  • We willen ondernemen makkelijker maken voor ondernemers door de regeldruk verminderen. Door middel van een taskforce willen we het vergunningenstelsel en de bestaande regels te evalueren, en deze waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen.
  • Het provinciaal ruimtelijke beleid aanpassen zodat ondernemers snel in kunnen spelen op de veranderende behoeftes in de samenleving. Nieuwe winkel- woon- en/of zorgconcepten worden ruim baan geboden en multifunctionaliteit wordt gestimuleerd.
  • De agrarische sector ondersteunen door meer ruimte te geven voor nevenactiviteiten zoals (water)recreatie, natuurbeheer of andere bedrijvigheid.
  • Limburg mag niet onaantrekkelijker worden dan onze buurlanden. Daarom willen we nationaal een grenseffect-toets vaststellen bij nieuwe regelgeving.


Meedoen met de
VVD?

Scroll naar boven