Voor een Limburg waar het fijn recreëren is, waar mensen wonen en naartoe komen om te genieten van het leven.

 

We durven ons op de kaart te zetten en laten mensen genieten van onze mooie provincie. We zorgen er ook voor dat het niet uit de hand loopt en te druk wordt.

 

 

Limburg is de mooiste provincie van Nederland om te sporten en te recreëren. (Top)sporters en toeristen weten ons goed te vinden. Wij zetten ons daarom in voor een goede spreiding van toeristische trekpleisters om te voorkomen dat het op sommige plekken ook té druk wordt voor de Limburger zelf. Daarnaast is onze mooie natuur goed toegankelijk voor recreatie.

  • Natuur moet toegankelijk zijn voor Limburgers en recreatieve ondernemers moeten kunnen ondernemen in de natuur, zonder echter de natuur schade te berokkenen.
  • De Limburgse VVD wil niet doelbewust diersoorten en buitensporige aantallen introduceren in de Limburgse natuur om toestanden zoals de Oostvaardersplassen te voorkomen.
  • De Limburgse VVD wil dat we samen met Waterschap Limburg kijken naar een efficiëntere en natuurlijke opvang van het steeds hevigere regenwater dat neerdaalt in Limburg om te zorgen dat huizen beschermd zijn tegen binnendringend regenwater.
  • Daarnaast betrekken we lokale belanghebbers bij de uitbreiding van natuurgebieden zodat natuur en economische groei hand in hand kunnen gaan.


Meedoen met de
VVD?

Scroll naar boven