Voor een Limburg dat schoon en duurzaam is.

 

We hebben het lef duurzaamheid als een kans voor Limburg te zien. We gaan dit oppakken op een manier die banen creëert en past bij Limburg. Hier maken we ons hard voor en zorgen er daarom voor dat het de economie stimuleert en niet een financiële strop vormt.

 

 

Wij weten allemaal dat we duurzamer moeten omgaan met onze wereld. Wij willen dat doen op een manier die past en werkt bij Limburg en past bij de regionale omgeving. De mening van de Limburger telt daarbij en betaalbaarheid verliezen wij niet uit het oog. We zien het als een kans ook om nieuwe en innovatieve banen naar Limburg te halen.

  • We willen de Limburger inspraak geven in de manier waarop de provincie wordt doorgegeven aan de volgende generaties. Naast een provinciale visie op duurzaamheid, moedigen we daarom ook lokaal maatwerk aan. De kosten hiervoor willen we betaalbaar houden, en daarvoor aarzelen we niet om provinciale financiële middelen in te zetten indien nodig.
  • Wij willen de private sector meer betrekken bij het Limburgs Energiefonds, bijvoorbeeld bij het verduurzamen van alle sportcomplexen.
  • De provincie zal een voorbeeldrol vertolken en daarom meer duurzame energie gaan gebruiken, grondstoffen zoveel mogelijk recyclen en hergebruiken, en bij aanbesteding van transport rekening houden met CO2-uitstoot.
  • Wanneer overheid en bedrijfsleven samenwerken, kunnen wij de uitdaging aan om Limburg duurzaam te maken. Specifiek willen we kijken naar het gebruik van nieuwe technieken, geothermie, laadinfrastructuur, schoonmaken van oppervlaktewater, en meervoudig gebruik van ruimte ten aanzien van energieopwekking.


Meedoen met de
VVD?

Scroll naar boven