Voor een Limburg dat over haar grenzen kijkt en grensverleggend handelt.

 

We hebben als Limburg het lef verder te kijken dan onze eigen neus lang is en durven over grenzen te denken. Als grensprovincie hebben we een unieke geschiedenis. Daar gaan we verder op bouwen.

 


Wij grenzen voor het leeuwendeel aan België en Duitsland en maar voor een klein beetje aan Nederland. In plaats van een nadeel is dat een voordeel. Wij zetten ons daarom in om de Limburgse ligging als kracht te benutten. We zijn de exportprovincie van Nederland. Werken, handel drijven, reizen en recreëren over de grens moet simpel zijn.

  • Drugscriminaliteit, vergrijzing, het leveren van 24/7 hulpdiensten, en het creëren van goede banen zijn uitdagingen die onze buurregio’s ook hebben. Dit overschrijdt gemeentegrenzen. Daarom gaan we meer samenwerken op deze thema’s met onze buurregio’s.
  • Om de integratie met onze buurlanden te bevorderen blijven we inzetten op de taalvaardigheid van onze jongeren. Bij curriculumvernieuwing in zowel primair – als voortgezet onderwijs gaat de provincie Limburg een actieve lobby voeren voor de broodnodige aandacht voor deze buurtalen
  • Pogingen tot het creëren van een uniforme arbeidsmarkt worden voortgezet, ook door het ontsluiten van bedrijventerreinen in grensregio’s en door kwalificaties makkelijker over de grens te erkennen.
  • Wij blijven ook opletten op maatregelen uit onze buurlanden en uit Den Haag die nadelig zijn voor onze ondernemers en inwoners. Neem als voorbeeld de voorgestelde tolvignetten in Duitsland.
  • De Limburgse VVD wil dat het bedrijfsleven, en specifiek het MKB, ook in Duitsland en België kan groeien. We helpen het MKB dan om ook de juiste fondsen over de grenzen te vinden voor uitbreiding en internationalisering, ook die op EU-niveau, en zetten ons in voor makkelijkere procedures in deze grensregio’s voor bedrijfsvoering over grenzen.


Meedoen met de
VVD?

Scroll naar boven