Standpunten.

Ben je op zoek naar ons standpunt over een bepaald onderwerp?
Hieronder vind je ze allemaal.

  Taal & Cultuur.

 • Specifieke inzet voor de vitaliteit van de Limburgse taal.
 • Belangrijke rol spelen bij cultureel erfgoed en monumentenzorg.

Innovatief & Ondernemen.

 • Aan de slag gaan met een nieuwe visie voor Parkstad na 2020.
 • De vier Brightlands campussen verder ontwikkelen en verbinden.

Ondernemers & Agrariërs.

 • We willen ondernemen makkelijker maken voor ondernemers.
 • Limburg mag niet onaantrekkelijker worden dan onze buurlanden.

Werk & Zekerheid.

 • We willen een loket creëren om het MKB en startende ondernemers wegwijs maken.
 • Meer kansen voor (verblijf)toerisme benutten verspreid door heel Limburg.

Veiligheid & Recht.

 • Verkeersveiligheid van provinciale wegen en andere infrastructuur verhogen.
 • Milieudelicten, zoals chemisch afval dumpen, harder aanpakken.
 • Natuur moet toegankelijk zijn voor Limburgers en recreatieve ondernemers.
 • Wij zetten ons in voor een goede spreiding van toeristische trekpleisters .

Provincie & Grenzen.

 • We willen dat het bedrijfsleven, en specifiek het MKB, ook in Duitsland en België kan groeien.
 • meer samenwerken  met onze buurregio’s.

Reizen & Verkeer.

 • Autorijden goedkoper maken door de opcenten op motorrijtuigenbelasting te verlagen.
 • Limburg beter te verbinden met de rest van Nederland.
 • Wij willen de private sector meer betrekken bij het Limburgs Energiefonds.
 • Wij kunnen de uitdaging aan om Limburg duurzaam te maken.

Betaalbaar & Wonen.

 • De Limburgse VVD wil woonaanbod naar behoefte en wil meer maatwerk in planning.
 • Denk bijvoorbeeld aan WoonZorg combinaties.

Ons Programma.

 • Het is heerlijk wonen, werken en leven in ons mooie Limburg.
 • Dit is een vrij Limburg. Hiervoor gaan wij aan de slag. Met Limburgs lef!

Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdlimburg.nl

Scroll naar boven