Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdlimburg.nl

Schriftelijke vragen inzake startersleningen

15-03-2024
De VVD heeft bij monde van Statenlid Herman Nijskens vragen gesteld over de startersleningen. Dit in verband met de stijgende prijzen van starterswoningen en het rigide limiet van €280,000 voor starterswoningen.

Wij hebben de volgende vragen gesteld aan het College:
1. Deelt uw College het beeld dat starters steeds vaker niet in aanmerking komen voor een
starterslening omdat de koopprijs boven het maximum ligt?
2. Zijn er specifieke gemeenten of regio’s waar dit probleem zich met name voordoet?
3. Hoe ontwikkelen de prijzen van starterswoningen zich in Limburg?
4. Ziet uw College aanleiding om de maximale woningwaarde die binnen de starterlening geldt
aan te passen? Zo ja, wanneer?
5. Onder welke voorwaarden mogen gemeenten in het verstrekken van aanvullende
startersleningen afwijken van de maximale koopprijs? (Bijvoorbeeld door de starterslening
volledig zelf te financieren).
6. Wat was de gemiddelde waarde van een woning die deels gefinancierd werd met een
starterslening, recentelijk in 2022 en/of 2023, voor zover bekend?
7. Hoeveel woningen zijn er in 2022 en 2023 (voor zover bekend) gefinancierd met behulp van
een starterslening?

Benieuwd naar de beantwoording? Klik hier!

Scroll naar boven