Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdlimburg.nl

Schriftelijke vragen inzake Limburgse ondernemers gehinderd door netcongestie

01-03-2024
In juni 2023 werd door de landelijke netbeheerder TenneT aangegeven dat er in Brabant en Limburg extra transportcapaciteit beschikbaar zou komen voor partijen die op grote schaal duurzaam opgewekte elektriciteit willen terugleveren. Helaas blijkt hiervan geen sprake te zijn. Op piekmomenten zit het elektriciteitsnet vol. Het aantal zoninstallaties op daken van woningen en kleine bedrijven is zo snel gegroeid dat de vrijgekomen ruimte op het elektriciteitsnet hard nodig is om deze groei te accommoderen. De keerzijde hiervan is dat bedrijven op de wachtlijst helaas langer moeten wachten. Over deze situatie werden de bedrijven op de wachtlijst van Enexis op donderdag 29 februari geïnformeerd.

De VVD-fractie stelde hierover bij monde van Statenleden Sabine Koopman en Guus Pelzer de volgende vragen: 

 1. Is uw college bekend met bovenstaande informatie?
 2. In 2023 berichtte Enexis dat zij inzetten op waterstof, groen gas en warmtenetten om het elektriciteitsnet te ontlasten. In welke mate heeft de inzet op waterstof, groen gas en warmtenetten het elektriciteitsnet tot nu toe ontlast?
 3. Er zijn Limburgse ondernemers die omdat zij op de wachtlijst staan niet vooruit kunnen. Op welke wijze gaat uw college deze ondernemers ondersteunen?
 4. Heeft uw college in beeld hoeveel bedrijven door de netcongestie ervoor kiezen om zich niet in Limburg te vestigen, besluiten niet verder uit te breiden of besluiten uit Limburg te vertrekken?
 5. Hoeveel bedrijvigheden of andere initiatiefnemers staan er op dit moment in de wachtrij om aangesloten te worden op het stroomnet?
 6. Zijn er publieke voorzieningen – zoals scholen, overheden en ziekenhuizen – die door de netcongestie belemmerd worden in hun taakstellingen?
 7. Hoe verhoudt onze ambitie om de Einsteintelescoop in Limburg te realiseren zich tot de netcongestie?
 8. Kan een andere invulling van onze energiemix bijdragen aan het oplossen van de problematiek rondom netcongestie?
 9. Wat is de stand van zaken van de afwijkingsmogelijkheid? Heeft de Provincie hier een rol in?
 10. Wat betekent de afwijkingsmogelijkheid voor oude aanvragen van bedrijven die hierdoor buiten de boot vallen?
 11. Is het mogelijk om de prioritering met terugwerkende kracht in te zetten?

Bekijk de beantwoording van onze schriftelijke vragen hier.

 

 

Scroll naar boven