Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdlimburg.nl

Provincie, ga snel aan de slag – match en fix de Limburgse arbeidsmarkt!

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Ook in Nederland raken steeds meer mensen besmet en de regering heeft daarom – terecht – ingrijpende maatregelen genomen: alle scholen, cafés, restaurants en theaters zijn zeker tot 6 april gesloten, burgers worden opgeroepen om zoveel als mogelijk thuis te werken en om sociale contacten te vermijden. De gezondheid staat voorop, altijd, maar een en ander heeft ook grote impact op het maatschappelijke leven en onze Limburgse economie. De ene sector valt stil en andere sectoren komen juist mensen tekort. De Limburgse arbeidsmarkt verdient daarom nu een gerichte aanpak onder provinciale regie!

 

Uit onderzoek blijkt dat er vóór de coronacrisis al sprake was van een behoorlijke kwantitatieve en kwalitatieve mismatch in vraag en aanbod op de Limburgse arbeidsmarkt.2 Een mismatch die door de coronacrisis onmiddellijk en meer dan ooit zichtbaar en merkbaar wordt. We zien sectoren stilvallen (o.a. toerisme, horeca en fysieke retail), sectoren die fors moeten opschalen (o.a. zorg, supermarkten en logistiek) en sectoren die snel moeten ombuigen. Denk bij deze laatste categorie aan het onderwijs dat opeens online les moest verzorgen of land- en tuinbouwondernemers die nu een groot probleem hebben nu Poolse arbeiders net voor het oogstseizoen in Polen zitten. De uitdaging is nu om ‘vrijkomend’ personeel zoveel mogelijk in te zetten in sectoren die moeten opschalen of ombuigen – een en ander natuurlijk wel op basis van vrijwilligheid bij werkgevers en werknemers.
Wij denken dat de Limburgse economie ontzettend geholpen wordt als het provinciebestuur, bovenop de kabinetsmaatregelen, aan de slag gaat met onze drie actiepunten:

  1. Breng beroepen en vaardigheden in beeld
    Maak onmiddellijk een analyse van de gevolgen van COVID-19 per Limburgse regio en sector. We moeten weten welke sectoren stilvallen, ombuigen of snel moeten opschalen en daar per regio een snel antwoord op hebben. Match vergelijkbare beroepen en competenties in stilvallende sectoren met beroepen en competenties in sectoren die moeten opschalen of ombuigen én spijker ontbrekende competenties bij door middel van ‘training on the job’.
  2. Stimuleer lokale initiatieven
    Vraag gemeenten om, onder provinciale regie, lokale initiatieven tussen bedrijven te bevorderen. Gemeenten staan immers dichter bij lokale ondernemers. Een mooi voorbeeld is een Roermondse horecaondernemer die zijn personeel ‘uitleent’ aan een supermarkt die momenteel ontzettend hectische tijden beleeft.
  3. Match vraag en aanbod
    Neem als Provincie Limburg het initiatief om een online portaal te starten waar vraag en aanbod bijgehouden kunnen worden en zoek daarbij de actieve samenwerking op met de Limburgse uitzendbranche. Een en ander moet snel gebeuren, dus tijd voor bureaucratie is er niet: benut hun kennis van de arbeidsmarkt en breng vraag en aanbod snel samen.

Waarom al deze moeite, nu de coronacrisis niet voor eeuwig duurt? Door nu onder druk van deze crisis tot krachtige nieuwe samenwerkingen te komen, werken we de kwantitatieve en kwalitatieve mismatch op de Limburgse arbeidsmarkt weg en houden we de Limburgse economie innovatief en blijvend gezond. Provinciebestuur, ga snel aan de slag: match en fix de Limburgse arbeidsmarkt!

Dries Lodewijks is woordvoerder economie voor de VVD in het Limburgs Parlement en Jonathan Felix is Politiek Medewerker voor de Limburgse VVD. Klik voor onze gehele beleidsnotitie hier.

Scroll naar boven