Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdlimburg.nl

Noodzakelijke stappen voor veilig wildbeheer: onze schriftelijke vragen aan het College

15-08-2023
Voor de VVD is de veiligheid en geborgenheid van iedereen in Limburg van groot belang. Recente gebeurtenissen, zoals aanvallen door wilde zwijnen in het Kalverbosch te Bunde, hebben onze aandacht getrokken en benadrukken het belang van efficiënt wildbeheer in Limburg.

Terwijl het aantal zwijnen in onze provincie verder toeneemt, groeien ook de risico’s op schade en ongelukken. In Limburg zijn er twee aangewezen leefgebieden voor het wild zwijn: het Meerlebroek in Beesel en het Meinweggebied bij Roermond. Buiten deze gebieden geldt een nulstandbeleid, maar helaas vinden ook buiten de aangewezen gebieden incidenten met wilde zwijnen plaats. Efficiënt wildbeheer is daarom noodzakelijk om recreatie in de bossen veilig te houden en risico’s zoals aanrijdingen, verspreiding van dierziektes en schade aan de natuur en landbouw te beperken.

Daarom heeft ons Statenlid Sabine Koopman, in samenwerking met collega’s René Franssen (BBB) en Angely Waajen-Crins (CDA), schriftelijke vragen gesteld aan het college:

  1. Voor onze fracties staat de veiligheid voor mens en dier voorop. Hoe kan het gebeuren dat recreanten worden aangevallen door wilde zwijnen, terwijl er een nul-standbeleid is?
  2. Bij deze willen we refereren aan de brief van 13 juli van de WBE’s Savelsbos, Beekdal, de Maasvallei, Voerendaal eo, Geuldal en Heuvelland (zie bijlage). Kan het college aangeven of het bosperceel waar de incidenten zich hebben voorgedaan, in het genoemde conflict betrokken is? En is er een faunabeheerovereenkomst die toeziet op schadebestrijding of de jacht op het wilde zwijn op het desbetreffende perceel?
  3. Vindt het college het acceptabel dat bossen worden afgesloten bij het uitblijven van niet of ineffectief uitgevoerd wildbeheer?
  4. Hoe denkt het college dit soort, in aantal toenemende, excessen te voorkomen?
  5. Kan het college grondbeheerders verplichten om in “probleemgebieden” het wilde zwijn te beheren? Zo ja, is dit in dit geval al gebeurd of staat het nog op de planning?
  6. Op welke wijze denkt het College het nulstandbeleid beter te kunnen borgen in samenwerking met de uitvoerende organisaties en terreinbeheerders?
Scroll naar boven