Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdlimburg.nl

Limburgse VVD stelt vragen over toekomst Zuyderlandziekenhuis Heerlen

19-07-2023
Op 13 juli jl. meldde De Limburger dat het Zuyderlandziekenhuis in Heerlen rond 2030 alle bedden voor opnames, spoedeisende hulp (SEH) en IC dreigt kwijt te raken. Dit is een van de twee opties van de top van Zuyderland, dat te weinig personeel en geld zegt te hebben om alle zorg in beide ziekenhuizen in Heerlen en Geleen te handhaven. In dit scenario verhuist het geheel naar Geleen, waar dan uitbreiding nodig is. In het tweede scenario blijven de SEH en IC in afgeslankte vorm in Heerlen en komt daar ook nieuwbouw  met bedden voor opnames in afgeslankte vorm.

Een deel van regio Zuyderlandziekenhuis Heerlen betreft platteland. Een ander deel van de regio kenmerkt zich aantoonbaar door minder gezond zijn dan mensen elders in Nederland en te veel inwoners met een sociaal zwakkere positie (‘Limburg factor’). De vergrijzing en daarmee samenhangende ouderenzorg zal de komende jaren in deze regio sterk groeien. De druk op de gezondheidszorg en een goede bereikbaarheid van de gezondheidzorg zal daardoor verder toenemen. Een vroegtijdige afstemming met andere betrokken zorgpartners en andere ‘belanghebbenden’(o.a. provincie, gemeenten, onderwijs, onderzoeksinstellingen, OV) om goed afgewogen besluiten in samenhang te kunnen nemen, is hierbij onontbeerlijk.

Iedere Limburger komt binnen een acceptabele tijd en tegen aanvaardbare kosten op zijn of haar plaats. Zo zou het volgens uw College moeten zijn. Het Planbureau voor de Leefomgeving constateert in de recente studie ‘Toegang voor iedereen’ dat in dit efficiency-denken weinig aandacht wordt besteed aan de mate waarin verschillende groepen mensen bestemmingen kunnen bereiken. Dit betekent dat de bereikbaarheid voor personen en goederen, maar ook de ontsluiting van het platteland via het OV steeds meer onder druk zijn komen te staan.

Onze Statenleden Guus Pelzer en Sabine Koopman hebben daarom schriftelijke vragen gesteld:

  1. Is het College voorafgaand aan de publicatie in De Limburger over de geschetste scenario’s geïnformeerd door Zuyderland of anderen? Zo ja, op welke wijze, wanneer en waarover?
  2. Beschikt uw College over de onderzoeks- en of adviesrapporten van Zuyderland die de basis vormen voor haar scenario-keuze? Zijn deze rapporten openbaar en beschikbaar?
  3. Welke (regie)rol is voor u als College weggelegd in de voor onze regio belangrijke ontwikkeling op het gebied van goede en bereikbare zorg? Hoe gaat u deze rol vormgeven?
  4. Welke onderdelen van het Coalitieakkoord zijn van invloed op de ontwikkelingen over de toekomst van het Zuyderlandziekenhuis Heerlen en op welke wijze krijgen dezen vorm en aandacht in het definitieve besluit?
  5. Onderschrijft uw College dat de Zuyderland scenario’s een negatief effect hebben op de hardnekkige ‘Limburg factor’, bereikbaarheid van de toenemende zorg en arbeidsmarkt?
  6. Acht uw College het van belang dat Zuyderlandziekenhuis de samenwerking opzoekt met ziekenhuizen binnen de Euregio, het UMC Maastricht en mogelijk private zorgverleners om tot het beste zorgbesluit te komen voor de betrokken Limburgse dorpen, kernen en aldaar wonende Limburgers? Welke regie(rol) kan uw College hierin nemen?
Scroll naar boven