Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdlimburg.nl

Lhbti-acceptatie stagneert in Nederland- schriftelijke vragen aan het College

6-8-2023
De VVD Limburg zet zich actief in voor de bevordering van lhbtiq+ acceptatie in onze provincie. Ondanks dat Nederland altijd vooropliep bij het verlenen van gelijke rechten aan lhbtiq+’ers, is de acceptatie momenteel aan het stagneren. Helaas zijn ook in Limburg de gevolgen van intolerantie jegens de lhbti-community zichtbaar, zoals het recente voorval waarbij een regenboogzebrapad in Sittard werd besmeurd met verf. De Limburgse VVD blijft zich inzetten voor een sterke positie van lhbtiq+’ers in Nederland. Want in Limburg moet iedereen zichzelf kunnen zijn!

Sabine Koopman, ons Statenlid, heeft daarom schriftelijke vragen gesteld over de stagnerende acceptatie. Lees onze vragen hieronder:

1) Zijn bij u onderzoeken, cijfers bekend hoe het gesteld is met de lhtbi-acceptatie in Limburg?Zo ja, kunnen deze met de Provinciale Staten gedeeld worden?

2) Hoe vaak krijgen mensen in deze gemeenschap in Limburg te maken met haatmisdrijven?

3) Op welke wijze worden transpersonen die te maken krijgen met huiselijk geweld ondersteund in Limburg?

4) Wordt er nog steeds invulling gegeven aan het diversiteitspact door de maatschappelijke organisaties? Zo ja, op welke wijze en welke middelen staan hier voor ter beschikking? En wat is de huidige rol van de provincie?

De provincie Limburg geldt als regenboogprovincie sinds 2017

5) Hoe is hier sinds 2017 concreet invulling aan gegeven?

6) Welke hulp is er vanuit de Provincie voor alle Limburgse gemeenten en/of welke hulp is er nog nodig voor de Limburgse gemeenten om actief bij te dragen aan de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van de lhbtiq+ gemeenschap?

7) Op welke wijze worden kleinere gemeenten ondersteund?

8) Wat zijn de resultaten van de werkgroep ‘Diversiteit Limburg’?

9) Op welke wijze zijn de middelen zoals gesteld in beleidsbrief ‘Integratie’ aangewend?

10) Zijn er al middelen gereserveerd binnen de sociale agenda, ter stimulering van lhbtiq+-acceptatie, veiligheid en emancipatie? Zo ja, welk bedrag? En voor welke organisaties en welke plannen?

Scroll naar boven