Een appje naar ons
sturen kan ook!

   Whatsapp
            +31623937475

Begroting 2020: PFAS en Stikstof

Er is veel onduidelijkheid omtrent PFAS. Installaties om verontreinigde grond schoon te maken zijn duur, en in combinatie met de wispelturigheid van de politiek is het begrijpelijk dat ondernemers niet weten waar ze aan toe zijn. Op korte termijn zijn noodmaatregelen noodzakelijk die ervoor zorgen dat de sector niet op slot gaat. Daarnaast is meer duidelijkheid gewenst. Snelle kennisontwikkeling over deze stoffen is voor de VVD een pré. De Limburgse VVD roept het college op om kennisdeling over PFAS naar een hoger plan te brengen.

Bij de implementatie van de Europese richtlijnen heeft ‘Den Haag’ zichzelf te hoge ambities opgelegd. Op zich prijzenswaardig, maar wel zélf gekozen ambities. De Limburgse VVD wil daarom herbezinning. Wij denken dat wij de geformuleerde natuurdoelen moeten heroverwegen. Heroverwegen op haalbaarheid, heroverwegen op locatie en heroverwegen op de omvang.

Daarnaast willen wij naar een andere manier van denken wat betreft de natuur. Zo denken wij als VVD bijvoorbeeld dat we onze cultuurlandschappen niet per se moeten beschermen om haar natuurwaarden, maar om haar schoonheid, haar belevingswaarde. De Nederlandse landschappen, zowel de natuur als de landbouwgebieden, maar ook stedelijke gebieden zijn namelijk allemaal door mensenhanden gecreëerd. Het laatste stukje Nederlands oerbos werd in de 19e eeuw gekapt om plaats te maken voor landbouw. Daarom heeft de VVD een motie ingediend waarmee we een nieuwe categorie natuur willen introduceren, mooi-groen. Hiermee koesteren we ons prachtige cultuurlandschap, maar verstarren we niet per definitie als het woord ‘stikstof’ valt.

Zo houden we Limburg in beweging.

 

Scroll naar boven