Image

Jaargang 7, nummer 4

Image

VVD: VIJF MILJOEN EXTRA VOOR AANVALSPLAN ARBEIDSMARKT

De VVD in het Limburgs Parlement wil vijf miljoen euro extra uittrekken voor het aanvalsplan arbeidsmarkt. 3 november stelde de partij dat voor bij de behandeling van de begroting. Het voorstel werd breed gesteund: alleen de PVV stemde tegen.

Het aanvalsplan is bedoeld om werklozen en bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen. Daarbij wordt vooral gekeken naar sectoren waar een tekort aan arbeidskrachten is, zoals zorg, logistiek en bouw.Volgens de VVD is het geld dat eerder voor het plan was gereserveerd, al uitgegeven. Vandaar de extra 5 miljoen. “Een aanvalsplan zonder geld werkt niet”, aldus VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker.  “Wij willen een echt plan voor echte banen.” (lees meer)

Image

VVD WIL EXTRA GELD EN AGENTEN VOOR WIETEXPERIMENT

Er moeten extra agenten komen voor gemeenten waar geëxperimenteerd gaat worden met legale wietteelt. Dat vindt de Limburgse VVD.

Volgens de partij is dat nodig om criminelen de pas af te snijden. Ook zouden de gemeenten extra geld moeten krijgen. Fractievoorzitter Joost van den Akker van de VVD in het Limburgs Parlement zei dat op een vergadering van de VVD Regio Zuid in Weert.De wietproef komt voort uit het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte III.  (lees meer)
 

 
Image

Twan Beurskens

Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur

 

FUNDAMENT ONDER LIMBURGSE ECONOMIE ZEER SOLIDE

De Limburgse economie doet het de laatste jaren uitstekend. De crisis van 2007 tot 2012 ligt definitief achter ons. Als we kijken naar de economische groeiverwachting van Limburg voor 2017, dan komt dit cijfer uit op +3% en de werkloosheid is medio 2017 gedaald tot 4,8%. Natuurlijk, het zijn in eerste instantie altijd ondernemers die Nederland en dus ook Limburg economisch opstuwen. Ik ben echter ook overtuigd dat de Provincie Limburg een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd. Een duidelijke focus op de maakindustrie en logistiek, veel aandacht voor het MKB en een hoogwaardige kennisinfrastructuur (Brightlands) vormen de basis van ons beleid. Waar staan we? Grote industrie- en logistieke clusters zijn uitgebouwd, zoals VDL NedCar, Chemelot, Trilandis en Greenport. Honderden miljoenen zijn geïnvesteerd in hoogwaardige infrastructuur en multimodale overslag. In de vier Brightlands-campussen wordt samen met bedrijven en kennisinstellingen nu al een miljard euro geïnvesteerd. Start-ups, studenten, onderzoekers en bedrijven beschikken hier over de beste infrastructuur voor een succesvolle innovatie. Trots ben ik dat Limburg volgens de Europese Commissie inmiddels een sprong heeft gemaakt van innovatievolger tot innovatieleider, dat is geen toeval. (lees meer)

Image

ERFPACHT STERKE TROEF VOOR PROVINCIE

De provincie Limburg is als enige in Nederland niet vies van een actief grondbeleid. Sterker nog, het succes van de recente pilot in met name Noord-Limburg smaakt naar meer . In de voorbije vier jaren is voor een bedrag van 44,2 miljoen euro aan gronden verworven. Die percelen zijn vervolgens in erfpacht uitgegeven aan bedrijven of zijn hun in het vooruitzicht gesteld. Het voorstel aan Provinciale Staten is om de pot op te waarderen tot 100 miljoen.
 
„Erfpacht is een optie om iets vlot te krijgen; om een bedrijf over de streep te trekken”, meent gedeputeerde Twan Beurskens (VVD). „Ondernemers investeren liever in mensen en apparatuur. Door hun grond in erfpacht aan te bieden, kunnen ze hun bedrijfsplan sluitend maken.” De ervaring leert dat ze dat liever doen met een partij die ook de vergunningen verstrekt, dan met banken of grondspeculanten. De percelen worden tegen marktconforme prijzen verworven als de afzet ervan is gegarandeerd. Vervolgens worden ze tegen een rentepercentage van 5 procent in erfpacht gegeven. Om bedrijven te prikkelen de grond na verloop van tijd te kopen, stijgt het tarief na vijf jaar naar 7,5 procent. De opbrengst van de verkoop vloeit terug in de algemene middelen. (lees meer)

Image

COLUMN: BTW IS NIET ALTIJD VAN TOEGEVOEGDE WAARDE

Voor ’s lands schatkist is het in ieder geval van toegevoegde waarde, de BTW verhoging van het laagste tarief. Maar hoe pakt dat lokaal uit, of regionaal hier aan de grens? Wat zijn de gevolgen. En is het wel allemaal evenwichtig. We bekijken het eens van de andere kant en zoemen in op een lokaal voorbeeld aan de grens. Het laagste BTW tarief is bedoeld voor de ‘alledaagse boodschappen’ wordt wel eens gesteld. Of voor ‘de eerste levensbehoeften’ lees je elders; altijd goed voor discussie want wat zijn dat, die eerste levensbehoeften in je boodschappenkarretje. Luxe producten zijn het in elk geval niet. Daar staat een BTW tarief voor van 21%.
 
Vast staat dat er in ieder geval heel veel in omgaat. Dat weten Limburgse ondernemers met een winkel aan de grens maar al te goed. Als het op een ander goedkoper is, hier dus over de grens, dan gáán je klanten; omgekeerd gebeurt natuurlijk ook. Laten we eens inzoomen op een lokaal voorbeeld. (lees meer)

 
Image

VVD ORGANISEERT SUCCESVOLLE CONFERENTIE HOOGWATERVEILIGHEID 
Afgelopen zaterdag hebben volksvertegenwoordigers en bestuurders van Brabant, Gelderland en Limburg in een interactieve setting een waterveiligheidsconferenie in Venlo gehouden. Verschillende sprekers waaronder de Burgemeester van Venlo, Antoin Scholten, Dijkgraaf van het Waterschap Limburg, Patrick van der Broeck, afgevaardigden van de Rijkswaterstaat en wethouder van gemeente West Maas en Waal, Sander Bos, hebben hun visie gegevens op hoe Nederland -en deze ochtend de rivieren in het bijzonder- zich moet beveiligen tegen hoogwateroverlast en hoe bewoners betrokken worden bij dit thema. Graag willen wij zowel de sprekers als de bezoekers bedanken voor hun aanwezigheid en positieve bijdrage aan deze interactieve dag!

Image

Contact


VVD Limburg
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht


fractie@vvdlimburg.nl


043 - 389 70 74 


 
Facebook
 
Twitter
 
Web Site
 

Copyright © 2017 VVD Limburg, Alle rechten voorbehouden.