Wordt de nieuwsbrief niet goed weergeven? klik dan hier!

Jaargang 7, Nummer 2


Limburg moet apart statuut krijgen binnen Nederland

Limburg moet een apart statuut krijgen binnen Nederland. Dat moet een flinke impuls geven aan de grensoverschrijdende samenwerking. In dat statuut moet komen te staan dat nationaal beleid en regelgeving niet geldt als dat samenwerking over de grens lastig maakt.

Motie

Het Limburgs Parlement heeft daar een motie over aangenomen. Dat gebeurde tijdens een speciale vergadering ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van Limburg als uitsluitend Nederlandse provincie. VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker diende de motie mede namens D66, CDA, SP, PvdA en 50PLUS in en kreeg ook steun van de PVV, LL en VL:

Het idee voor een statuut is afkomstig van de VVD.

Kansen

Volgens VVD-statenlid Anton Kirkels biedt grensoverschrijdende samenwerking Limburg enorme kansen. Maar die blijven nu nog te vaak onbenut omdat beleid en wet- en regelgeving in de weg zitten. Een statuut moet dat veranderen.

Keuzeruimte

In het verleden is al vaak geprobeerd om belemmeringen op te heffen, maar dat is nog nooit echt gelukt, aldus Kirkels. Daarom moeten we het nu van onderop proberen via een statuut. Want daardoor krijgt Limburg zelf meer ruimte om keuzes te maken en de samenwerking over de grens te bevorderen, zegt het statenlid.

Woningen

Kirkels verwacht dat er zo onder andere veel nieuwe banen beschikbaar komen voor Limburgers. Ook woningen voor buitenlandse studenten, met name in Parkstad, zou zo een stuk gemakkelijker kunnen worden gerealiseerd.

Het is de bedoeling dat de motie de komende tijd verder wordt uitgewerkt. Ook moet het provinciebestuur het Limburg statuut inbrengen bij de staatscommissie over de toekomst van het parlementair stelsel.

Klik hier voor het originele artikel op 1Limburg


150 jaar Limburg. Hoe zat dat ook alweer?

In deze animatie wordt onze Limburgse historie #Limburg150 kort en bondig uitgelegd. Kijkt u mee?


AvondGasten: Europese burgertop over toekomst Europa

Fragment Avondgasten: Europese burgertop over toekomst Europa met Joost van den Akker (VVD) en Ger Essers

2017 viering 150 jaar Provincie Limburg

Donderdag 11 mei vierde Limburg het 150-jarig bestaan als volwaardige Nederlandse provincie. Een symposium en feestelijke zitting van Provinciale Staten zijn online te zien:

De VVD blikte in de voorjaarsnota 2016 terug op het Verdrag van Londen dat daar op 11 mei 1867 ondertekend werd. Hoewel onze provincie Nederlands Limburg als politieke eenheid bestaat sinds 1839, kwam pas in 1867 formeel een eind aan de situatie dat het zowel een integraal bestanddeel was van ons Koninkrijk als van de Duitse Bond. De VVD acht het officieel 150-jarig bestaan van de Provincie Nederlands Limburg in 2017 een gelegenheid die we niet zomaar voorbij mogen laten gaan.

Klik hier voor de motie

Zie het bericht op 1Limburg.


VVD wil IJzeren Rijn dossier loskoppelen van Intercity Eindhoven-Venlo-Düsseldorf

De VVD in het Limburgs Parlement wil niet dat een intercityverbinding Eindhoven via Venlo naar Düsseldorf wordt gekoppeld aan het al dan niet opnieuw in gebruik nemen van goederenspoorlijn de IJzeren Rijn.

In schriftelijke vragen stelt VVD-statenlid Erik Koppe dat die zaken los van elkaar moeten worden gezien.

Uitlekken brief

Koppe reageert op het uitlekken van een vertrouwelijke brief van de Duitse minister van Verkeer, Alexander Dobrindt, aan VVD-minister Melanie Schultz van Haegen. Daarin stelt hij dat Duitsland alsnog wil meewerken aan een intercity via Venlo naar Düsseldorf.

IJzeren Rijn

Maar wel onder voorwaarde dat het Duitse Ruhrgebied per goederenspoorlijn wordt ontsloten voor de zeehavens van Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge. Daarbij is met name de IJzeren Rijn in beeld. Momenteel loopt een haalbaarheidsstudie naar de heringebruikname.

Brief

VVD-statenlid Koppe wil van het provinciebestuur weten of het op de hoogte is van de brief van de Duitse minister en wat het vindt van de laatste ontwikkelingen.

Klik hier voor het originele L1 artikel.


Otters in Limburg

‘In Gelderland en Limburg wordt hard gewerkt aan de terugkeer van de otter’, staat te lezen op de website van Stichting Ark. Op diezelfde site wordt gesproken over het uitzetten van otters. Deze signalen over herintroductie staan haaks op de door ons gewenste situatie dat dieren zichzelf vestigen. Wij zijn principieel tegen het uitzetten van (nieuwe) diersoorten, gezien de problemen uit het verleden met het herintroduceren van dieren op een niet natuurlijke wijze.

Op woensdag 10 mei heeft VVD Statenlid Herman Nijskens hier samen met Rudy Tegels van het CDA vragen over gesteld.

Voor de volledige schriftelijke vragen kunt u hier klikken.


Tevreden over bus en trein?

Op 11 december 2016 is de nieuwe dienstregeling in heel Limburg ingegaan. Arriva nam het stokje over van Veolia die ruim 10 jaar verantwoordelijk was voor het openbaar vervoer in Limburg.

De nieuwe dienstregeling brengt veel vernieuwingen met zich mee. Nieuwe bussen bedienen nieuwe lijnen. Toch verloopt de overgang naar de nieuwe dienstregeling niet overal soepel.

Heeft u op- of aanmerkingen hoe het OV in Limburg verbeterd kan worden? Stuur uw opmerkingen en suggesties naar Arriva.

Wilt u liever telefonisch contact opnemen met Arriva? Bel dan 0800 0232 545.

Wilt u rechtstreeks met de Provincie Limburg spreken over het openbaar vervoer? Neem dan contact op met 043 389 99 99 (optie 3) of servicedesk@prvlimburg.nl

Om direct contact op te nemen met de woordvoerder Openbaar Vervoer van de VVD Statenfractie, stuur dan een e-mail naar fractie@vvdlimburg.nl of bel: 043 389 70 74.


Deze nieuwsbrief is samengesteld door de Statenfractie van de VVD Limburg.

Redactie: Joost van den Akker, Harry Vermeulen
Vormgeving: Harry Vermeulen

Mogelijk ontvangt u deze nieuwsbrief een tweede maal via de secretaris van uw afdeling.

Leden van de VVD in Limburg en personen die zich hebben aangemeld via de website krijgen periodiek Limburg Liberaal toegezonden. Bent u geen lid en wenst u dit niet (meer) te ontvangen? Afmelden kan via de module op de website.© copyright VVD Limburg 2011 - 2017