Wordt de nieuwsbrief niet goed weergeven? klik dan hier!

Jaargang 6, Nummer 5


Ontwikkelingen verbreding A2

De discussie rondom de verbreding van de A2 bij Weert gaan een volgende fase in. Wat aanvankelijk begon als een initiatief van de liberalen in de regio is inmiddels uitgegroeid tot een brede maatschappelijke coalitie bestaande uit publieke en private partijen in Limburg en Noord-Brabant.

Op donderdag 20 oktober vindt een informatieavond plaats over de ontwikkelingen rondom de A2 in het grensgebied tussen Noord-Brabant en Limburg. Deze avond begint om 20:00 op het gemeentehuis in Weert en wordt georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijkswaterstaat en de regiogemeenten.

Statenlid Koppe is zeer verheugd dat na jaren nu wellicht eindelijk een oplossing komt voor de A2 tussen Weert en Noord-Brabant, ‘Al midden jaren negentig gingen er in de regio stemmen op om met de A2 verbreding aan de slag te gaan. Het is mooi om te zien dat nu, 20 jaar later, de wil om de A2 te verbreden is uitgegroeid tot een brede maatschappelijke coalitie zodat er nu ook serieus vanuit het Ministerie naar gekeken wordt. Een verbreding komt niet alleen de regio Weert maar ook de bereikbaarheid van heel Limburg ten goede. Het zal wellicht nog een paar jaar duren maar het begin is gemaakt.’

Tijdens de bijeenkomst op 20 oktober geven Ministerie, onderzoeksbureau en de regiogemeenten uitleg over het procedures en het proces.


Vervuiling Maaswater

De VVD-fractie heeft vorig jaar met grote zorg kennisgenomen van de ontwikkelingen rondom de vervuiling van het Maaswater met de chemische stof Pyrazool. Wij hebben hier dan ook op 20 oktober 2015 vragen over gesteld.

Op 14 juni dit jaar heeft het Waterschap Roer en Overmaas wederom bekend gemaakt dat er vanaf het Chemelotterrein een hogere concentratie pyrazool is geloosd dan is toegestaan. Ook zijn er recentelijk hoge concentraties melamine in het gezuiverde afvalwater van Sitech aangetroffen.

Er is inmiddels één jaar verstreken na onze laatste vragen hierover maar toch lijkt de problematiek nog lang niet opgelost. De VVD Limburg heeft hier dan ook vragen over gesteld.

Klik hier voor de schriftelijke vragen


VVD: debacle goederenspoor

Maastricht-Lanaken

De Belgische spoorbeheerder Infrabel heeft het onderhoud en beheer van de goederenspoorlijn Maastricht-Lanaken gestaakt. Is daarmee de investering van € 33,5 miljoen, waarvan € 5 miljoen door de Provincie Limburg om de spoorlijn te reactiveren een totale flop geworden? Sinds de heropening van de lijn in 2011 hebben er maar een handvol treinen gereden. Wat moet er nu met dit dode spoor gebeuren? VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker heeft vrijdag 30 september de kwestie aan de orde gesteld in het vragenuur van Provinciale Staten.

Zie de mondelinge vragen en het bericht op 1Limburg


Gezondheidsrisico’s

kunstgrasvelden?

In de media wordt gemeld dat er mogelijk gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan kunstgras(voetbal)velden. Na aanleiding van dit bericht heeft Statenlid Herman Nijskens de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Limburg gesteld.

Klik hier voor de schriftelijke vragen

   

Lagere contributies door

Limburgse Sport Energie!

De Limburgse sportclubs hebben moeite om het hoofd boven water te houden door teruglopende ledenaantallen. Dat terwijl wij graag iedereen zien bewegen. Daarom moeten de contributies omlaag zodat sporten voor iedereen toegankelijker wordt.

Namens de VVD heb ik zo’n vijf jaar geleden het plan geopperd om de Limburgse sportaccommodaties te verduurzamen, zodat de exploitatiekosten kunnen worden verminderd en de contributies omlaag kunnen. Hierdoor komt sporten binnen ieders bereik en dat is nu net wat wij allemaal willen. Win-win Een win-winsituatie voor iedereen. Door goedkope duurzaamheidsleningen aan verenigingen te verstrekken, is daarmee een begin gemaakt en wij moeten daarmee vooral doorgaan. Op het sportcomplex van BSV/Limburgia in de gemeente Brunssum is bijvoorbeeld een proefopstelling geplaatst waarmee een interessant verdienmodel kan wordt ontwikkeld. Energie Dat behelst overdag energie opwekken voor het sportcomplex en de naastgelegen woningen, tijdens wedstrijden reclame maken en, indien gewenst,’s nachts het zuiveren van lucht (CO2, enz.) en regenwater. Hierbij worden oppervlakten multifunctioneel gebruikt. Dit verdienmodel zou geoptimaliseerd kunnen worden als sportaccommodaties als energieproducent kunnen worden gezien. Bijvoorbeeld door de oprichting van een stichting Limburgse Sport Energie. Daarnaast zouden alle in Limburg gevestigde bedrijven die veel CO2 uitstoten via een stichting CO2-certificaten kunnen verwerven. Daarmee kunnen de Limburgse sportaccommodaties een maximale bijdrage leveren aan de milieudoelstellingen en kan tegelijkertijd nieuwe werkgelegenheid ontstaan. MKB Zo kan het materialenonderzoek (continue innovatie) op de Brightlands Chemelot Campus plaatsvinden. Vervolgens kunnen de materialen in Limburg worden geproduceerd en kan het Limburgse midden- en kleinbedrijf de installaties uitvoeren en onderhouden.

Toen ik dit op 2 september jongstleden tijdens een provinciale commissievergadering aan gedeputeerde Daan Prevoo meegaf, reageerde hij met de mededeling dat hij hierover met de clubs in gesprek was. Ik was hoopvol … totdat ik in de krant van 16 september met verbazing las dat de contributies voor de Limburgse sporters met vijf euro moeten worden verhoogd, dus een nieuw soort provinciale belasting moet worden ingevoerd, om Limburg te verduurzamen. Onacceptabel Dit is onacceptabel voor de VVD. Gedeputeerde Prevoo lijkt het doel en het middel te verwarren. Het verduurzamen is voor de VVD geen doel op zich, maar een middel om de contributies voor verenigingen te verlagen waardoor sporten binnen ieders bereik komt. Met het voorstel van Prevoo wordt het tegendeel bereikt. De Limburgse sportclubs hebben immers al jaren een teruglopend aantal leden en moeten watertrappelen om hun hoofd boven water te houden. Verzilveren Een hogere contributie gaat hen hierbij niet helpen. Goedkope leningen en hulp bij het opzetten van een stichting Limburgse Sport Energie waardoor de contributies omlaag kunnen, doen dat wel. En als het bedrijfsleven bereid is om de handen ineen te slaan, kunnen nieuwe kansen worden gecreëerd en verzilverd.

Ik adviseer gedeputeerde Prevoo en andere geïnteresseerden daarom een werkbezoek te brengen aan BSV/Limburgia en zich bij te laten praten door Hub Hofland (initiatiefnemer).

Erik Koppe, Statenlid (VVD)

Dit opiniestuk verscheen 6 oktober 2016 in Dagblad De Limburger.


Vragen over provinciale

monumentensubsidie

VVD-statenlid Anton Kirkels wil weten wat het precieze gevolg is van het feit dat veel projecten afvallen in de eerste fase van de provinciale subsidieregeling voor de restauratie van monumenten.

Stokt daardoor een aantal restauraties en wordt cultureel-historisch erfgoed niet (verder) aangetast, zo vroeg Kirkels in een statencommissie. En zo ja, wat moeten we dan doen.Voor de eerste fase van de regeling is voor 81 projecten subsidie aangevraagd voor in totaal 20 miljoen euro. Maar er is maar 4,7 miljoen beschikbaar. Daardoor vallen veel projecten af. Binnenkort besluit het provinciebestuur welke projecten subsidie krijgen. De afgewezen restauratie-projecten kunnen volgend jaar wel weer meedingen naar de tweede fase van de regeling. Tot 2019 is nog 13 miljoen euro beschikbaar.

Maar statenlid Kirkels wil voorkomen dat projecten op de plank blijven liggen, die klaar zijn om uitgevoerd te worden. Hij denkt daarbij aan de mogelijkheid een deel van het beschikbare geld eerder uit te geven. Extra geld wil hij bij voorbaat ook niet uitsluiten.

CDA-gedeputeerde Ger Koopmans wees in de statencommissie alvast op de afspraak uit het coalitie-akkoord om 10 miljoen extra uit te trekken voor de restauratie van monumenten. ‘Die afspraak wordt nu uitgevoerd. Andere grote potten met geld zie ik nergens’, aldus de gedeputeerde.

Klik hier voor het persbericht


Deze nieuwsbrief is samengesteld door de Statenfractie van de VVD Limburg.

Redactie: Joost van den Akker, Harry Vermeulen
Vormgeving: Harry Vermeulen

Mogelijk ontvangt u deze nieuwsbrief een tweede maal via de secretaris van uw afdeling.

Leden van de VVD in Limburg en personen die zich hebben aangemeld via de website krijgen periodiek Limburg Liberaal toegezonden. Bent u geen lid en wenst u dit niet (meer) te ontvangen? Afmelden kan via de module op de website.© copyright VVD Limburg 2011 - 2016