Wordt de nieuwsbrief niet goed weergeven? klik dan hier!

Jaargang 6, Nummer 2

Initiatiefvoorstel Maasplassen 2.0

met overgrote steun aangenomen

Op 18 maart hebben Provinciale Staten met overgrote meerderheid het VVD-initiatiefvoorstel ‘Maasplassen 2.0′ aangenomen. Daarin hebben Provinciale Staten een scala aan voorstellen gedaan om planologische regels en lasten te schrappen in het Maasplassengebied om zo meer initiatieven rond waterrecreatie mogelijk te maken.

Dit gebeurde tegelijkertijd met het Investeringsprogramma Toerisme & Recreatie, waarin €3,3 miljoen gereserveerd is voor investeringsbijdragen voor de uitvoering van het ‘Nautisch Programma van Eisen 2.0′.

“Met dit plan maakt Limburg meer initiatieven mogelijk, met balans in het Maasplassengebied tussen toerisme, recreatie, natuur, landschap en hoogwaterbescherming” aldus fractievoorzitter Joost van den Akker. Volgens mede-initiatiefnemer Anton Kirkels kan nu ook de ongebruikte potentie van het gebied snel aan bod komen.

In december 2015 lanceerde de VVD het initiatief om de ambities van ondernemers en de regio om de potentie qua recreatie, watersport en toerisme van de Maasplassen te versterken. Gedeputeerde Staten is nu opgedragen de realisatie van het plan voortvarend ter hand te nemen, o.m. via het Actieplan Waterrecreatie Midden- en Noord-Limburg. Gedeputeerde Staten hebben voorts toegezegd om binnen 6 weken met een schriftelijke reactie te komen hoe (knellende en financiële) regelgeving rond het Limburgs Kwaliteits Menu voor een beperkte periode opgeschort kan worden.

41 van de 43 Statenleden stemden voor het voorstel. Alleen de twee eenmansfracties Partij voor de Dieren en Volkspartij Limburg stemden tegen.

Het volledige persbericht

Het initiatiefvoorstel Maasplassen 2.0


Herman Nijskens over

de hobbyjacht in De Stemming

Moet de hobbyjacht worden verboden?

Op zondag 27 maart in De Stemming een discussie tussen de Statenleden Pascale Plusquin (Partij voor de Dieren) en Herman Nijskens (VVD) over de hobbyjacht:

Voor de volledige uitzending van De Stemming kunt u hier klikken.


Deze nieuwsbrief is samengesteld door de Statenfractie van de VVD Limburg.

Redactie: Joost van den Akker, Harry Vermeulen, Jacques-Michel Bloi
Vormgeving: Harry Vermeulen

Mogelijk ontvangt u deze nieuwsbrief een tweede maal via de secretaris van uw afdeling.

Leden van de VVD in Limburg en personen die zich hebben aangemeld via de website krijgen periodiek Limburg Liberaal toegezonden. Bent u geen lid en wenst u dit niet (meer) te ontvangen? Afmelden kan via de module op de website.

   

Motie inzake ondertunneling

Vierpaardjes Venlo

Op vrijdag 18 maart heeft John Heuvelings een motie ingediend inzake ondertunneling Vierpaardjes Venlo. De motie is unaniem aangenomen.

Foto: L1, Laurens Eggen

 

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op om:

  • samen met de gemeente Venlo een onderzoek te starten naar de meest kosteneffectieve tunnelvariant onder de Vierpaardjes in Venlo;
  • voor dit onderzoek op basis van een 50/50 kostenverdeling een bedrag van €100.000, ter beschikking te stellen;
  • Provinciale Staten en de gemeenteraad van Venlo uiterlijk in de maand oktober 2016 het rapport ter hand te stellen.

Klik hier voor de volledige motie.


Werkbezoek VDL Nedcar

Op vrijdag 1 april heeft de VVD Limburg fractie een bezoek gebracht aan VDL Nedcar in Born.

Hierbij aanwezig waren de Tweede Kamerleden Straus, Nijkerken, gedeputeerde Beurskens en statenleden van den Akker, Koppe en Heuvelings.

Bij het bezoek werd vooral ingegaan op de toekomstplannen van VDL Nedcar en de banen die hierbij gecreëerd worden. In het begin zal het gaan om 2000 banen met een optie tot uitbreiding naar 4000 banen. Wij zien deze plannen graag tegemoet en zullen de VDL Nedcar nauwlettend volgen. Voor meer informatie over de banen bij VDL Nedcar kunt u hier klikken.


Erik Koppe in Avondgasten

over kernenergie

Op donderdag 31 maart was statenlid Erik Koppe (VVD) samen met GroenLinks-raadslid Gert-Jan Krabbendam te gast bij Avondgasten. De discussie ging over kernergie en de beveiliging ervan.

Voor de volledige uitzending van Avondgasten kunt u hier klikken.© copyright VVD Limburg 2011 - 2016