Wordt de nieuwsbrief niet goed weergeven? klik dan hier!

Jaargang 6, Nummer 1

Regels schrappen en Maasplassen

impuls geven

De Limburgse VVD-fractie heeft op 22 december in Ool het initiatiefvoorstel ‘Maasplassen 2.0’ gelanceerd in aanwezigheid van 30 betrokken ondernemers, verenigingen en raadsleden.

Hierin stelt de VVD voor om €3,0 miljoen provinciale middelen beschikbaar te stellen voor investeringsbijdragen als vervolg op het Nautisch Programma van Eisen uit 2013. Dit plan draagt zo bij aan de realisatie van de ambitie uit het Limburgs coalitieakkoord om de potentie qua recreatie, watersport en toerisme van de Maasplassen te versterken. Deze bijdragen kunnen t/m 2019 worden ingezet voor projecten op en rond de Maasplassen met cofinanciering van ondernemers, medeoverheden en zo mogelijk EU-middelen.

Download het Initiatiefvoorstel Van den Akker – Kirkels: ‘Maasplassen 2.0′.

Download de presentatie in Ool (22 december 2015).

Zie ook berichten van 1LimburgDe Limburger en 1Roermond (30-12-2015):

Lees verder op de website...


Statenlid…?

Net voor de jaarwisseling belde Joost van den Akker mij met de vraag of ik de vrijkomende plaats van statenlid Renee Wernink wilde opvullen. Daar hoefde ik niet lang over na te denken en heb bevestigend geantwoord.
Renee voorzag me van enkele kilo’s leesvoer en de eerste bijeenkomsten heb ik inmiddels achter de rug.

Maar wie is die ik?

Ik ben Herman Nijskens voor de VVD raadslid in de gemeente Roerdalen en vanaf 5 februari statenlid.

In het dagelijks leven run ik samen met mijn vrouw Leonie een paardenhouderij in een natuurrijke omgeving langs het riviertje de Roer. Het is natuurlijk een open deur dat ik mij in de staten wil gaan inzetten voor een liberaler Limburg.

En toch blijft het belangrijk uit te dragen dat de vrijheden die wij hebben niet vanzelfsprekend zijn en continu verdedigd moeten worden.

De inhoudelijke portefeuilles zijn nog niet definitief verdeeld maar dat ik mij met landbouw en natuur ga bezig houden ligt voor de hand.

Herman NijskensLiberaal Perspectief:

een spiegel voor de Limburgse VVD

Wie de vorige editie van Limburg Liberaal heeft gelezen, kan het niet ontgaan zijn: halverwege 2015 is ‘Liberaal Perspectief’ van start gegaan. Dit initiatief is bedoeld om alle Limburgse liberaal denkenden in de leeftijd tot 35 jaar te verenigen in een laagdrempelig netwerk, geheel in de stijl van de VVD 2.0. Eind januari vond er wederom een bijeenkomst van Liberaal Perspectief plaats en middels dit schrijven maak ik u, tot op zekere hoogte, deelgenoot van deze bijeenkomst.

De Limburgse aanwezigheid in ‘Den Haag’ stond tijdens deze bijeenkomst centraal. Holger Rodoe, Mark Thiessen en Max Patelski – allen werkzaam voor de landelijke VVD – waren als gastsprekers aanwezig. Met zichtbaar enthousiasme vertelden ze hoe ze in Den Haag terecht zijn gekomen, over hun ervaringen aan het Binnenhof en hun drijfveren om Nederland iedere dag opnieuw weer een beetje liberaler te maken. Namens alle aanwezigen meen ik dan ook te kunnen spreken van een inspirerende bijdrage van onze Limburgers in Den Haag.

Toch hadden we, behalve positieve noten, ook noten om te kraken. Hoewel tal van individuen het afgelopen jaar een ijzersterke campagne gevoerd hebben, kon het algehele beeld van de VVD Limburg een stuk positiever. Dat heeft uiteraard ook te maken met oorzaken die buiten onze schuld liggen, maar we ontkomen er niet aan om de hand daarnaast in eigen boezem te steken. Derhalve hebben we als Liberaal Perspectief van de VVD Limburg gemeend dat het allicht goed zou zijn om de handschoen ongevraagd op te pakken en een verandering binnen de Limburgse VVD op gang te brengen.

Daarbij doelen we niet zozeer op inhoudelijke of ideologische veranderingen omdat de VVD in Limburg goed werk levert, maar des te meer op veranderingen op het gebied van interne en externe (online) communicatie. Hoewel we onszelf een netwerkpartij noemen, weten we elkaar niet goed genoeg te vinden en dat is doodzonde omdat we daardoor onvoldoende scoren. ‘Vaan Eysde tot de Mookerhei’ moeten we een beroep op elkaar, onze statenfractie en deputé en onze Kamerleden doen. Het kan al, maar gebeurt nog veel te weinig. Wanneer we erin slagen om onszelf als goed geoliede machine profileren, zullen we er tevens in slagen om te laten zien dat we een attractieve partij met de mooiste ideologie van de wereld zijn.

Op korte termijn steekt Liberaal Perspectief de koppen weer bij elkaar en we hopen dan, wederom ongevraagd, de gelegenheid te krijgen om de algemene ledenvergadering van de VVD Limburg een spiegel voor te houden. Wordt vervolgd!

Jonathan Felix


Deze nieuwsbrief is samengesteld door de Statenfractie van de VVD Limburg.

Redactie: Joost van den Akker, Harry Vermeulen, Jacques-Michel Bloi
Vormgeving: Harry Vermeulen

Mogelijk ontvangt u deze nieuwsbrief een tweede maal via de secretaris van uw afdeling.

Leden van de VVD in Limburg en personen die zich hebben aangemeld via de website krijgen periodiek Limburg Liberaal toegezonden. Bent u geen lid en wenst u dit niet (meer) te ontvangen? Afmelden kan via de module op de website.

   

En dan ineens is het voorbij…

Toen ik op woensdag 9 december een briefje op het bureau van mijn teamleider legde met de tekst:
Ha Rob, ik ben naar huis, ik ga slapen tot zondag, spreek je maandag weer; had ik niet verwacht dat ik nu al afscheid zou nemen van de Staten. Immers je wil een statenperiode toch minstens afmaken.

Maar in de dagen en weken die daarop volgde werd ik mij er van bewust dat ik een aantal dingen in mijn leven drastisch moest veranderen. Meer tijd voor mezelf, in plaats van altijd klaar staan voor werk, politiek en gezin.
Dat heeft er toe geleid dat ik niet alleen besloten heb om een dag minder te gaan werken, maar ook om mijn lidmaatschap van provinciale staten te beëindigen.

En u mag gerust weten dat dat geen makkelijke beslissing was. Immers het statenwerk bezorgde mij veel plezier. Niet alleen vanwege de dossiers die ik voor de VVD mocht behartigen, maar vooral ook vanwege de mensen waarmee ik samen mocht werken.

Vooral mijn collega’s en vrienden binnen onze eigen fractie zal ik gaan missen. De goede discussies tijdens onze fractievergaderingen, het plezier dat we daar samen bij hadden, de creatieve ideeën die op tafel kwamen, maar vooral ook de persoonlijke belangstelling voor elkaar. Het was altijd weer fijn om elkaar te treffen.

Maar gelukkig wordt het geen echt afscheid. Immers betrokken bij de VVD zal ik wel blijven, weliswaar op een wat lager pitje, maar interessante bijeenkomsten zal ik zeker blijven bezoeken en de contacten met velen van jullie zijn mij heel wat waard.

Herman Nijskens volgt mij nu op. In de tijd dat wij beide wethouder waren hebben we vaak samen opgetrokken in verschillende dossiers. Ik weet dan ook dat hij het statenwerk met veel plezier en grote betrokkenheid zal invullen.

Dank voor alle fijne, lieve en warme reacties die ik de afgelopen weken heb ontvangen.  Dat heeft me goed gedaan.

In ieder geval tot ziens!

Renée Wernink


VVD maakt zich zorgen

om oude Limburgse boeren

De VVD in het Limburgs Parlement wil precies inzicht in de problemen van oudere boeren in Limburg. Veel van hen leven feitelijk onder de bijstandsnorm, stelt statenlid Renée Wernink in schriftelijke vragen.

Opvolger
Volgens haar kunnen veel oudere boeren niet stoppen omdat er geen opvolger is. Ook heeft hun bedrijf onvoldoende waarde om overgenomen te worden door andere ondernemers. Daardoor komen zij in een schrijnende financiële situatie terecht en worden ze in feite gedwongen om verder te werken op hun bedrijf, aldus Wernink.

Schoon
Zij wijst in dit verband op een groeiende tweedeling in de agrarische sector. Aan de ene kant mooie en schone bedrijven van jonge ondernemers die vaak met moderne technieken in staat zijn om de druk op milieu en omgeving te verminderen.

Vergrijzing
Aan de andere kant een groep oudere ondernemers die aan al deze ontwikkelingen niet meer mee kan doen. Hun bedrijven zijn ook een stuk kleiner. Uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) blijkt dat de landbouw één van de meest vergrijsde sectoren is, zegt het VVD-statenlid. In 2014 lag dat percentage landelijk op 22 procent.85 jaar
Op 535 bedrijven is het bedrijfshoofd zelfs 85 jaar of ouder.Bron:1Limburg


Kansen MAA na schrappen

vrachtvluchten Schiphol

Het schrappen van 26 vrachtvluchten per week op Schiphol biedt kansen voor Maastricht Aachen Airport. Dat stelt de VVD in het Limburgs Parlement in schriftelijke vragen aan het provinciebestuur. De partij baseert zich op een bericht in De Telegraaf over de vermindering van vrachtvluchten op Schiphol.

Mooie opsteker
Volgens VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker zou het een mooie opsteker zijn als het vliegveld in Beek vrachtvluchten van Schiphol kan overnemen die anders naar Frankfurt of Madrid zouden gaan. Hij wil dat het provinciebestuur samen met de directie van het vliegveld gaat lobbyen om die vluchten binnen te halen en te wijzen op de mogelijkheden van Maastricht Aachen Airport als supersnelle vrachtoverslaghaven. Die in vergelijking met Schiphol ook nog het voordeel heeft vlakbij België en Duitsland te liggen, aldus Van den Akker. Hij denkt dat er ook aantrekkingskracht uit gaat van de komst van Ethiopian Airlines naar Maastricht Aachen Airport. Die maatschappij verruilde de vliegvelden van Brussel en Luik voor Beek.Bron: 1Limburg


Op 30 januari 2016 overleed ons zeer gewaardeerde VVD lid

Jan van Iersel

In 1984 heeft Jan de afdeling Nederweert mede opgericht, waarna hij dertig jaar als bestuurslid actief is geweest. In al die jaren heeft hij ook als fractieondersteuner een enorme betrokkenheid bij de VVD en de Nederweerter politiek getoond. Hij bezocht trouw alle vergaderingen van de raad, het presidium en de fractie. Maar ook op elke ALV Limburg was hij aanwezig en deed daar ook vaak het woord. Als geen ander kende hij de problematiek van de agrarische ondernemers. Voor iedereen had hij een luisterend oor, waardoor hij goed op de hoogte was van alles wat er speelde. Met zijn inzet, kennis en goede raad heeft hij heel veel kunnen betekenen voor de afdeling Nederweert en voor de inwoners van Nederweert en voor Limburg.© copyright VVD Limburg 2011 - 2016