Op campagne met Westerwelle

De Limburgse VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker sprak 20 september op de Großveranstaltung zur Bundestagswahl van de FDP op de Markt in Aken om de Duitse liberalen een hart onder de riem te steken. Hoofdgastsprekers zijn minister van Buitenlandse Zaken, Guido Westerwelle en FDP-fractievoorzitter in Nordrhein-Westfalen, Christian Lindner. Ook enkele andere VVD’ers gaan mee op campagne.
“Limburg grenst meer aan Duitsland dan aan Nederland of België: als de industrie groeit in Duitsland, leidt dat direct tot hogere export, meer investeringen, meer consumentenvertrouwen en uiteindelijk tot meer banen in Nederland”
Hij pleit voor meer samenwerking op het gebied van economie en infrastructuur om de vrijheid van de Duitse en Limburgse grensinwoners te vergroten: “Dus geen PKW-Maut, maar snellere ICE-verbindingen tussen Aken en Eindhoven, en Venlo en Düsseldorf.” De gezamenlijke Duits-Nederlandse ministerraad in Kleef in mei was hiertoe al een goede eerste stap.
Een voortzetting van de rechts-liberale coalitie in Duitsland is onontbeerlijk om de schuldencrisis te boven te komen zonder de burger meer te belasten. Met een Große Koalition van CDU-SPD of Rot-Rot-Grün van SPD-Linke-Grünen verliest Nederland aan Duitsland een bondgenoot om het strikte begrotingsbeleid te blijven volgen.
“Samen kunnen liberalen Eurobonds verhinderen, de nieuwe stabiliteitsregels van de euro en de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank handhaven. Deze weg kan alleen met een liberaler Duitsland succesvol afgelegd worden. Dat is ook essentieel voor economisch herstel van de grensregio’s” aldus Van den Akker.

Mikwe moet ogen openen

De discussie die rond de ‘Mikwe’ te Venlo is ontstaan beperkt zich niet tot de echtheid van het museumstuk. Anton Kirkels, Statenlid namens de VVD in Limburg, heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten welke consequenties dit voor de gedane en aankomende investeringen heeft in het Limburgs Museum. Tevens vraagt de VVD zich af hoe dit de educatieve waarde en de algehele reputatie van het museum aantast.

Om de ‘Mikwe’ ten toon te kunnen stellen is er een nieuwe vleugel gerealiseerd aan het Limburgs Museum te Venlo. Nu de echtheid ter discussie staat vraagt de VVD zich af welke consequenties dit heeft voor de aantrekkingskracht van het Museum en daarmee de exploitatie.

De VVD is voorstander van het investeren in cultuurbehoud in Limburg. De discussie die rond de ‘Mikwe’ is ontstaan moet de ogen openen bij de provincie. “De provincie is ervoor om de Limburgse cultuur en historie te waarborgen, maar er moet wel weloverwogen met de middelen hiervoor om worden gegaan”, Aldus Statenlid Kirkels. Volgens de VVD moet deze discussie dan ook tot gevolg hebben dat een dergelijk situatie in de toekomst niet meer kan ontstaan.

Klik hier voor de berichtgeving op L1.

MCH gemiste buitenkans

De VVD heeft de Maastrichtse kandidatuur tot Culturele Hoofdstad van Europa altijd als een buitenkans gezien. Nu deze kans gemist is, moeten we ons herbezinnen. Dat doen we 20 september in de vergadering statencommissie Cultuur. Zo’n €20 miljoen provinciaal geld valt vrij in de algemene reserve om op een andere manier aan Limburg terug te geven. Een valkuil is, om met de gereserveerde middelen een eigen cultuurfeestje te gaan organiseren met Maastricht als “reserve culturele hoofdstad”. In deze valkuil gaat de VVD niet in trappen!
Vooreerst de gelukwens Leeuwarden om in 2018 de Friese cultuur in Europa uit te dragen. Bekijk ook de reactie van VVD-fractievoorzitterJoost van den Akker op L1 (vanaf 14´20).

Schaliegas: een nieuwe kans

De provincie Noord-Brabant zal zich op korte termijn schaliegasvrij verklaren. Uit een rondgang blijkt dat een initiatief van coalitiepartij CDA om de provincie helemaal als boorvrije zone aan te merken, steun krijgt van een meerderheid in Provinciale Staten. De VVD in Brabant doet daar niet aan mee en meent dat er proefboringen moeten komen als dat veilig kan, om het potentieel van schaliegas te kunnen bepalen.

Eerder verklaarden ongeveer vijftig gemeenten zich al schaliegasvrij. Het gaat onder andere om de drie gemeenten die zijn uitgekozen voor proefboringen: Boxtel, Haaren en Noordoostpolder. In Nederland verwacht men een voorraad gas tussen de 50 en 150 procent van de hoeveelheid gas in Slochteren. De prognoses zijn dus veelbelovend, maar hoeveel daarvan economisch winbaar zal zijn is alleen aan te tonen met proefboringen.

Schaliegas biedt nieuwe kansen voor de industrie in onze provincie en voor de nergieopwekking. Het gas zit nu eenmaal in de grond en kan er dus ook uit, zoals minister Kamp al aangaf. Schaliegas is veel milieuvriendelijker dan de kolengestookte centrales. Nog niet zo vriendelijk als kernenergie of zonne-energie, maar in ieder geval effectiever dan windmolens. Productie van windmolens in China en het plaatsen van deze windmolens is allesbehalve milieuvriendelijk.

De grootste economische kansen van het gebruik van schaliegas liggen bij de chemische industrie in Limburg. Denk aan de naftakrakers van Sabic in Geleen. In de Verenigde Staten heeft Sabic juist het afgelopen jaar besloten uit te breiden aangezien de schaliegaswinning
goedkopere en schonere grondstoffen voor de krakers levert dan de oude olie.

Een tweede belangrijke pijler in de Limburgse economie is de tuinbouw. Energie- en loonkosten stijgen terwijl de opbrengsten gelijk blijven of zelfs dalen. Schaliegas kan een positieve invloed hebben op de gasprijs. In de VS is schaliegas een van de hoofdredenen
van het beëindigen van de crisis.

Voor Limburg is schaliegas een kans die we niet zo maar voorbij mogen laten gaan. Echter, waar God een kerk bouwt, bouwt de duivel een café. Zo ook hier. Risico’s waren er bij de exploitatie van de Limburgse mijnen en zo kent ook schaliegas risico’s. DSM-dochter Hexagon Energy heeft een vergunning voor het zoeken naar gas in De Peel, maar heeft nog geen
plannen om te boren. Het bedrijf studeert nog op de effecten en mogelijkheden.

De opsporing en de winning van schaliegas mag wat de VVD-fractie betreft geen enkel onaanvaardbaar risico opleveren. Nu blijkt uit het onderzoeksrapport in opdracht van het Rijk dat de risico’s van proefboringen met huidige wet- en regelgeving beheersbaar en
goed te ondervangen zijn, moeten we de boor in de bodem durven steken. Ook de potentiële koopkrachtwinst via de export van schaliegas is een enorme herstelkans voor de economie.

We zullen moeten durven veranderen, dus ook vernieuwen naar het soms nog onbekende, om onze energievoorziening in de toekomst te behouden.

Klik hier voor het artikel in Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad van woensdag 28 augustus.
Klik hier voor de berichtgeving op L1.
Klik hier voor “De Stemming” van L1 met Perry van der Steen over Schaliegas.

VVD blij met schrappen vignet België

De VVD is erg blij met het schrappen van het wegenvignet in België. In het voorjaar van 2013 heeft Provinciale Staten, op initietief van de VVD en de PvdA, een motie aangenomen om Gedeputeerde Staten opdracht te geven te lobbyen tegen de voorgenomen plannen. 

“We willen in een grensregio als Limburg natuurlijk de grenzen openhouden, met een vignet van 90 euro houden grensoverschrijdende activiteiten gewoon op”, aldus Joost van den Akker in een interview met L1. De VVD is dan ook erg blij dat grensoverschrijdende activiteiten nu gewoon door kunnen gaan. Zie hieronder de reactie van Joost van den Akker bij L1:

Binnenvaart op de kaart

24/7 sluisbediening Maasroute

De Limburgse VVD-fractie wil dat de ambities uit de Havennetwerkvisie 2030 versneld opgepakt worden. Daartoe diende de VVD bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 een motie in die met ruime meerderheid werd aangenomen. Met name de gemeentelijke investeringen in Limburgse binnenhavens en de gewenste 24/7 sluisbediening op de Maasroute staan onder bezuinigingsdruk.

Het kabinet is echter bereid om de Maasroute in Limburg een aparte status te geven die daarmee gevrijwaard kan worden van de bezuiniging van 17,5% die Rijkswaterstaat treft, mits de provincie hier een structurele financiële bijdrage aan kan leveren.

“De VVD roept het provinciebestuur op om vaart te zetten achter het mede mogelijk maken van de 24/7 sluisbediening op de Maasroute. De beperkte sluisbediening vormt een groot knelpunt voor de containervaart. Limburg is van groot belang voor de haven van Rotterdam om de verwachte groei in containervervoer via water én spoor te kunnen faciliteren.” aldus VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker.

Jaarlijks wordt zo’n 33 mln. ton vervoerd over de Maasroute. De Limburgse binnenhavens genereren 5.300 directe arbeidsplaatsen. De verwachte groei van de Rotterdamse haven de komende decennia leidt tot een prognose van de groei van containeroverslag in Limburg van 470.000 in 2011 naar 800.000 TFE in 2030.

Lees verder:
l1

Blij met aanzet reddingsplan MAA

De VVD Limburg is blij dat het provinciebestuur actief aan de slag is gegaan met een reddingsplan voor Maastricht Aachen Airport. De luchthaven verkeert al een tijdje in financieel zwaar weer. De aandeelhouders hebben aangegeven geen geld meer in de luchthaven te kunnen en willen steken. De provincie wil de luchthaven op korte termijn helpen met 4,5 miljoen euro. Op lange termijn moet er een goed plan worden ontwikkeld om de luchthaven duurzaam voor Limburg te behouden.

Die aanpak noemt VVD-statenlid Martin de Beer verstandig. “Het gaat om de werkgelegenheid, het economisch vestigingsklimaat en de bereikbaarheid van Limburg. Daarbij zien we zeker nog perspectief voor de luchthaven.

Ook de adviseurs van het provinciebestuur zien voldoende kansen. Daarom is het belangrijk dat we nu tijd kopen om een goed plan uit te werken. Wat de VVD betreft is de rol van de provincie daarbij zo klein mogelijk. De exploitatie moet zeker aan de markt worden overgelaten. Wellicht met nieuwe aandeelhouders. Maar het financieren van niet economische activiteiten, zoals de beveiliging als douane en brandweer is voor de VVD acceptabel. Ook andere overheden betalen veelal deze diensten op andere regionale luchthavens. Hoewel een financieel gezonde luchthaven in principe volledig zijn eigen broek moet kunnen ophouden. We steunen dus de ingezette koers en wachten de lange termijn plannen met veel belangstelling af”.

Lees verder op de website van L1.

Zwarte lijst voor verdampte subsidies

De VVD-fractie in het Limburgs Parlement wil een zwarte lijst voor bedrijven en organisaties die subsidievoorwaarden niet nakomen. De partij reageert daarmee op het door Maastricht Airlines zelf aangevraagde faillissement. Hierdoor verdwijnt waarschijnlijk bijna drie ton aan provinciaal subsidiegeld in een zwart gat. Onacceptabel vindt de VVD.

Maastricht Airlines kreeg bij de opstart een provinciale subsidie voor het opleiden van onder meer het cabinepersoneel. Van vliegen is het door allerlei omstandigheden nooit gekomen. Donderdag 30 mei maakte de aandeelhouder bekend zijn financiering te staken. Het gevolg was een zelf aangevraagd faillissement. Statenlid Martin de Beer noemt de gang van zaken onverteerbaar. “Het bedrijf kreeg duidelijk zijn zaken niet op orde en gooit nu zelf de handdoek in de ring. Het resultaat is een strop voor de provinciale overheid. De VVD wil dat de provincie er alles aan doet om het subsidiebedrag terug te eisen”.

De VVD vindt ook dat de eigenaren van Maastricht Airlines niet meer voor subsidie in aanmerking mogen komen. “Het kan niet zo zijn dat dezelfde ondernemers binnenkort weer aan de deur staan voor geld. Dan moet het antwoord van het provinciaal bestuur klip en klaar ‘nee’ zijn. Wat ons betreft komt hiervoor een zwarte lijst”.

Lees verder in de Nederlandse media op L1Dagblad de Limburger en BNR Nieuwsradio deel 1 en deel 2.

Het publieke belang van Limburg

Limburg is een financieel gezonde provincie. Het jaarresultaat over 2012 was 62 miljoen euro positief. Bovendien zijn de reserves rijkelijk gevuld met Essent-gelden. Dat is zowel een zegen als een vloek. De provincie wordt steeds meer gezien als ‘lender of last resort’: een geldverstrekkerals niemand anders er meer in gelooft. Organisaties, bedrijven en gemeenten staan inmiddels in de rij voor het provinciehuis. Het redactioneelcommentaar van woensdag was dan ook terecht: de provincie moet beter uitleggen waarom ze bepaalde zaken financiert.

Komende maand buigen Provinciale Staten zich over een aantal nijpende dossiers. Op de eerste plaats: Maastricht
Aachen Airport. De luchthaven die in 2002 werd geprivatiseerd en inmiddels op omkiepen staat. Financiële hulp van de provincie is echter nog geen uitgemaakte zaak. Een tweede dossier betreft hulp aan het Limburgse stoomtijdperk: de ZLSM die met 12 miljoen euro op het spoor gehouden zou moeten worden. Maar gelukkig is het niet alleen kommer en kwel. Ook nieuwe initiatieven hebben zich aangediend, zoals de Kennis-As Limburg: een mega-investeringsagenda van de Limburgse hoger onderwijsinstellingen.

Maar wat rechtvaardigt nu een provinciale bijdrage? Het antwoord vinden we in het nieuwe financieel uitvoeringskader van de provincie. Deze wordt ook wel de ‘menukaart’ genoemd. De provincie geeft daarin aan welke projecten ze wel en niet ‘lust’. Cruciaal daarin is het begrip ‘publiek belang’. De provincie toetst of een project voldoet aan een publiek belang. Is dat het geval, dan zoekt ze daarbij een passend provinciaal instrument, zoals een lening, subsidie of deelneming als aandeelhouder. Maar wanneer is er sprake van een publiek belang? De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid stelt dat ‘alles wat de politiek als publiek belang aanwijst een publiek belang is’. Een ongrijpbaar begrip met een cirkelredenering, zo lijkt het. Zo kan men alles tot publiek belang verklaren: ‘the sky is the limit’.

Wij prefereren een andere definitie van publiek belang. ‘Publieke belangen doen zich voor bij projecten met omvangrijke en complexe externe effecten die burgers zelf niet kunnen oplossen. Bijvoorbeeld omdat sommige belanghebbenden weigeren om vrijwillig mee te doen’. Lukt het niet om het probleem op te lossen, dan is de overheid pas aan zet. Deze definitie zet de eigen verantwoordelijkheid voorop. Dat is belangrijk om meeliftgedrag en moreel risico te voorkomen, vanuit het idee: de overheid betaalt toch wel.Waarbij overheidsingrijpen zelf ook weer nadelen kan opleveren. De provincie moet dus overtuigend aantonen dat investeringen worden beloond die anders niet tot stand waren gekomen en die grote uitstralingseffecten hebben. Ook moet het toezicht hierop scherp en transparant worden georganiseerd.

Bij het dossier Kennis-As is het duidelijk: onderwijs- en wetenschapsontwikkeling heeft grote positieve externe effecten. Het versterkt de campusontwikkeling en biedt kans op een structurele verlaging van de oplopende werkloosheid. Bedrijven en burgers kunnen dat niet allemaal zelf organiseren. Hoewel de Kennis-As-instellingen zeker niet achteroverleunen. Er is sprake van cofinanciering en een financieel rendement. En dus is het verstandig om hiervoor de provinciale beurs te trekken. Bij andere dossiers is dat nog geen uitgemaakte zaak. Daarvoor geldt: ‘bezint eer ge begint’.

‘Limburg blijft zelfstandig’

Fractievoorzitter Joost van den Akker van de VVD in het Limburgs Parlement denkt dat de bedreiging van de zelfstandigheid van Limburg in deze kabinetsperiode van de baan is. De Limburgse VVD-voorman verwijst daarvoor naar uitspraken van minister Ronald Plasterk. Die zei vorige week in een tv-uitzending dat hij in ieder geval een fusie van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland wil realiseren. Fusies van andere provincies is een zaak van een volgend kabinet, aldus Plasterk. Fractievoorzitter Van den Akker denkt dat daarmee de kans erg klein wordt dat er iets verandert. Limburg heeft zeer duidelijk een eigen identiteit en dat is heel anders dan in de Randstad. Bovendien blijkt de financiële winst van de fusies van provincies heel gering, aldus Van den Akker.

Lees verder:
l1